23 feb. 2009

Interviu cu doamna profesoară Duca Diana, director adjunct

1. De câţi ani predaţi în acest liceu? Predau limba franceză în Liceul „Vasile Goldiş” din anul 1990, deci de 16 ani. (interviul a fost luat în 2006)

2. Ce pregătire profesională aveţi? Am absolvit cursurile Facultăţii de Filologie din Cluj Napoca, după care am urmat mai multe stagii de perfecţionare în specialitate, cursuri de formare pentru profesorii metodişti, cursuri de iniţiere în elaborarea de proiecte cu finanţare europeană, masterat în management. În 1996 am susţinut examenul pentru obţinerea gradului didactic I.

3. Cum vi se pare atmosfera din liceul „Vasile Goldiş”? În liceul nostru se munceşte mult, se lucrează de cele mai multe ori, în echipă, se discută deschis orice idee, iniţiativă, se iau decizii împreună, sunt mulţi profesori care se implică în soluţionarea problemelor şcolii. Mă bucur că în ultimii ani, colectivul liceului nostru a întinerit, există mai multă voie bună şi optimism. Încercăm cu toţii să colaborăm şi să ne gândim la perspectivele acestui liceu.

4. Vă număraţi printre profesorii iubiţi, respectaţi şi apreciaţi din acest liceu. Ce părere aveţi despre elevii din Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” În calitate de profesor metodist, am văzut elevi din multe şcoli ale judeţului nostru şi pot afirma cu certitudine, că în liceul „Vasile Goldiş” există foarte mulţi elevi cu potenţial ridicat şi cu un nivel de pregătire foarte bun. În acest sens stau mărturie cele 81 de premii obţinute de elevii liceului nostru la concursurile judeţene şi naţionale din anul şcolar precedent (2005), rezultatele obţinute la examenele de testare şi bacalaureat etc. Cu toate acestea, cred că se poate munci şi mai mult, cu seriozitate şi responsabilitate, pentru ca succesele să fie tot mai mari.

5. Cunoaştem profesorul Diana Duca. Cum este doamna Diana Duca în viaţa de zi cu zi? Ce pasiuni aveţi? Cum vă petreceţi timpul liber? În ultimii ani, viaţa de zi cu zi a fost marcată de un ritm foarte alert, stres, multe frământări, iar timpul nu-mi ajunge niciodată pentru a rezolva absolut toate problemele. Pentru mine, nu prea îmi mai rămâne timp, eventual în timpul vacanţelor, dar şi atunci s-au mai ivit probleme prin şcoală, un proiect Phare … etc. Cu toate acestea nu renunţ prea uşor la ceva ce mi-am propus şi nu-mi stă în obicei să las lucrurile neterminate, mai ales dacă rezultatul îi vizează şi pe ceilalţi.

6. Un sfat, o idee, un gând bun pentru elevii din „Goldiş” … Să fie încrezători, optimişti, să nu renunţe niciodată la ceea ce-şi doresc cu adevărat, să comunice mereu cu cei din jur şi să lucreze în echipă, să-şi asume problemele de viaţă, cu multă responsabilitate.

7. Ce părere aveţi despre învăţământul actual din România? Cum credeţi că intrarea în UE va afecta învăţământul românesc? Ca şi în alte domenii de activitate mai sunt probleme nerezolvate, să sperăm că intrarea ţării în UE va aduce soluţia pentru unele dintre ele. Eu sper că intrarea în UE va aduce fonduri mari pentru învăţământ, pentru reabilitarea clădirilor, dotarea laboratoarelor, infrastructura din preajma şcolilor, etc. Din perspectiva integrării, aş dori ca în viitor, ţara noastră să ofere tinerilor, facilităţi concrete, pentru studii, carieră, viaţa de familie.

Interviu realizat de Matei Sebastian, XI E


Lyceum, revista Liceului Teoretic "Vasile Goldiş", Nr. 35, Arad, Noiembrie, 2006

Revista Lyceum

Clasa a VI - a A, diriginte Iazbinscky Gabriel