26 feb. 2010

Clasa a IX-a B

(diriginta prof .Livia Nadis)

Moto-ul clasei a IX a B este “ Când un tânăr creşte frumos, iese parcă din strâmbătate o întreagă lume”.( C. Noica)

Este o clasă de elevi talentaţi, care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare(Negrea Claudiu, Olar Catalin- olimpiada naţională de chimie, Ţărnău Alexandru- olimpiada de istorie, Teaha Sorana, Boscenco Bogdan- premii la Concursul Naţional Pe urmele Sfintilor Capadocieni, Popa Patricia- menţiune la Concursul National de creaţie artistica, Mihai Eminescu- Buzău, Negrea Claudiu-semifinalist la Concursul national Licart, sectiunea fotografie). Alţi elevi s-au remarcat la Balul Bobocilor(Iftimie Andreea-Miss Boboc) şi la alte activitaţi extraşcolare precum cercul de teatru ,dansurile populare ,cercetaşii României.
Clasa are şi o echipă care a participat la campionatul de fotbal organizat în liceul nostru.


25 feb. 2010

Proiecte pentru liceul nostru

Interviul cu domnul director Bocăniciu Eugen

1. Prin ce s-a impus Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” în peisajul educaţional arădean ?

Răspuns:
Directorul şcolii, din anul 1990 a făcut parte din acea rară categorie de conducători care au viziune. El a înţeles ce trebuie făcut în momentul respectiv şi de asemenea a ştiut să exploateze acel timp prielnic pentru a da direcţia devenirii liceului. Ca urmare, liceul s-a transformat din industrial de construcţii în liceu teoretic şi numele liceului a fost schimbat din Liceu Industrial Nr. 6 în Grupul şcolar „Vasile Goldiş” şi ulterior în Liceul Teoretic „Vasile Goldiş”. Prin schimbarea numelui şcoala a trecut de la o instituţie identificată printr-un număr oarecare dintr-o mulţime la o instituţie cu personalitate adică cu suflet. După 20 de ani putem afirma astăzi în mod realist şi fără emfază că liceul nostru face parte dintre şcolile de referinţă din spaţiul comunitar arădean. Drumul nu a fost uşor. Foarte greu ne-am croit făgaşul dar, în timp albia s-a lărgit şi s-a adâncit.
Creşterea noastră nu s-a manifestat prin salturi spectaculoase ci a fost lentă dar, constantă şi solidă structural. Devenirea a fost posibilă datorită efortului conjugat al întregului colectiv al şcolii.
În prezent elevii noştri obţin anual aproximativ 80 – 90 premii la olimpiade şi concursuri judeţene şi naţionale.
Şcoala a fost şi este implicată în numeroase proiecte inclusiv internaţionale, cum ar fi: Phare, Comenius, Scroll, Trupa de teatru englez Rising Star a participat la Festivalul de la Gent – Belgia, elevi de ai noştri au fost în vizită la Manchester şi Londra în urma unui parteneriat cultural pe care îl avem cu o fundaţie din Marea Britanie… etc.
Aşteptăm semnarea unui proiect pe fonduri structurale în care suntem parteneri cu mai multe instituţii. De anul acesta elevii vor putea da în şcoală examene ECDL pentru a obţine permisul de conducere european al calculatorului şi examene Cambridge
Pentru a fi mai edificatori mai putem da următorul exemplu foarte concret: 91,3% din elevii noştri au avut media generală peste nota 8,00 în anul şcolar 2008- 2009 (44,5% între 8 – 8,99 şi 46,8% între 9,00 - 10) şi 92,1% din elevii noştri au avut media generală peste 8,00 în anul şcolar 2007 – 2008 (39,4% între 8,00 -8,9 şi 52,7% între 9,00 - 10) media generală a mediilor din şcoală este 8,99.
Toate acestea sunt doar câteva dintre realizările prin care considerăm că ne-am impus în peisajul educaţional arădean. Astăzi dacă nu ai realizări punctuale pe care să le poţi bifa, în timp dispari, intri în anonimat şi lumea nu te mai caută ca instituţie şcolară.

2. Care este viziunea Dumneavoastră în ceea ce priveşte evoluţia instituţiei de învăţământ pe care o conduceţi ?

Răspuns:
Aşa cum am răspuns la întrebarea anterioară, şcoala noastră se află pe o curbă ascendentă care nu şi-a atins limita creşterii şi nici nu doresc sa o atingă vreodată pentru ca atunci urmează plafonarea şi stagnarea. Consider că atât timp cât te afli într-o competiţie continuă şi într-o permanentă stare de mobilizare este bine şi fertil pentru şcoală.
Dintre proiectele de viitor doar două obiective doresc să amintesc:
1) construcţia unei săli de sport care este o necesitate stringentă pentru procesul educativ instructiv din şcoala noastră şi pentru desfăşurare unor activităţi extracurriculare. Pentru acest obiectiv cât a depins de noi am făcut toate demersurile, aşteptăm acum să vedem dacă au avut eficienţă.
2) schimbarea numelui liceului din Liceul Teoretic „Vasile Goldiş în Colegiul Naţional „Vasile Goldiş”. În momentul de faţă lucrăm la întocmirea documentaţiei prin care solicităm acest lucru.


3. De ce ar opta părinţii şi copii pentru şcoala Dumneavoastră ?

Răspuns:
La întrebarea aceasta dacă aş răspunde: pentru performanţa şi calitatea procesului educativ din şcoală, răspunsul ar putea părea bombastic şi răsuflat pentru că există riscul ca aceste două cuvinte prin prea multă folosire să se demonetizeze. De aceea cel mai bine ar fi ca la această întrebare să răspundă părinţii şi elevii foarte numeroşi care ne caută şi care optează pentru şcoala noastră. Însă putem arăta care este oferta noastră educaţională:
- 2 clase de a V-a informatică – engleză intensiv cu posibilitatea de opta pentru limba a II între germană sau franceză
- 5 clase de a IX-a 3 cu profil real (matematică informatică, matematică – engleză intensiv şi chimie – biologie) şi 2 cu profil uman (filologie şi bilingv)

24 feb. 2010

Manuale de Fizică

Vreţi să cunoaşteţi tainele Fizicii? Doamna profesoară Ioja Petronela, împreună cu soţul ei, vă vin în ajutor cu două manuale pentru clasele a VI-a şi a VIII-a. Ele au fost tipărite la Editura Universităţii Aurel Vlaicu Arad.

Recenzie,

Asupra cărţii cu titlul „Fizică – caiet de exerciţii pentru clasa a VI-a” având ca autori pe Petronela Ioja şi Ioan Ioja

Lucrarea propusă spre publicare abordează un segment deficitar dar extrem de util în educaţia ştiinţifică a elevilor şi anume cel al aplicaţiilor legilor şi fenomenelor fizice, constituind un material extrem de util atât pentru elevi cât şi pentru profesori în activitatea la clasă sau în activităţi individuale ce presupun perfecţionarea şi aprofundarea cunoştinţelor de fizică.
În clasa a VI-a elevii parcurg şi asimilează noţiunile de bază pentru învăţarea fizicii prin abordarea celor patru arii tematice de bază ale fizicii clasice grupate fenomenologic: Fenomene mecanice, Termice, Electrice şi Magnetice, Optice. Prin întreaga sa structură, primul an de studiu în domeniul fizicii urmăreşte să atragă elevii spre ştiinţă şi să îl familiarizeze cu noţiunile esenţiale din fizică (măsurare, relaţia cauză – efect, etc.).
Prezenta lucrarea este structurată pe 5 capitole iar în prima parte elevilor li se propune un test predictiv care are rolul de a verifica nivelul cunoştinţelor dobândite de către elevii la finalizarea claselor primare în domeniul ştiinţelor exacte. Fiecare capitol cuprinde diferite tipuri de itemi – de completare, cu alegere multiplă, de rezolvare etc. La finalul fiecărui capitol se pot găsi lucrările practice care se pot efectua la clasă, precum şi un test de evaluare sumativ. Aceste exerciţii care apar în auxiliar sunt în concordanţă cu programa şcolară actuală. Ele urmăresc realizarea directă a obiectivelor cadru - cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor şi a metodelor specifice domeniului; dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare a realităţii şi de experimentare, prin folosirea unor instrumente şi proceduri proprii fizicii; dezvoltarea capacităţilor de analiză şi de rezolvare de probleme; dezvoltarea capacităţii de comunicare folosind limbajul specific fizicii; formarea unei atitudini critice faţă de efectele ştiinţei asupra dezvoltării tehnologice şi sociale, precum şi a interesului faţă de protejarea mediului înconjurător.
Prin aceste exerciţii extrem de captivante, elevii asimilează mai uşor elementele de teorie a fenomenelor fizice, învaţă să aplice cunoştinţele de matematică la fizică prin realizarea de grafice, prin efectuarea de calcule mai simple, sau mai complexe. Nu în ultimul rând elevii sunt direcţionaţi înspre deprinderea abilităţilor practice prin manipularea şi utilizarea a diverse materiale, aparate şi instrumente.
Lecturând această lucrare am apreciat rigoarea ştiinţifică, modul eficient de îmbinare al aspectelor teoretice cu aspectele aplicative şi experimentele şi consider că materialul prezentat este util dezvoltării interesului pentru ştiinţe exacte, fizică în particular, recomandând publicarea acestuia în forma prezentată.
Conf. Univ. Dr. Mădălin BUNOIU

În lumea fabulei

Citiţi articolul din ziarul Observator AICI

Dragobetele - Declaraţii de dragoste

Azi este DRAGOBETELE, adevărata sărbătoare a iubirii la români. Dacă aveţi pe cineva aproape, vreţi să-i faceţi o declaraţie de dragoste dar sunteţi în criză de idei vă ajutăm noi. Vă prezentăm câteva declaraţii de dragoste scrise de eleva Lucaciu Laura din clasa a X-a A.


Iubitul meu,

Iubitul meu cu ochii verzi, auzi ceea ce bate? Este bataia sufletului meu ascunsă-n miez de noapte. Am o bătaie în sufletul meu, ea bate pentru tine şi ştie cât îmi e de greu când nu eşti lângă mine. Vreau să ştii că … doar tu iubitul meu îmi poţi da alinare, doar tu cu ochii tăi şi cu a ta sărutare.

Căci ce ar fi lumea de nu ai fi tu? Pură pustietate. Iar eu pe cine aş mai visa în fiecare noapte? Iar golul din inima mea cine l-ar mai umple? Întrebări sunt foarte multe.

Toate sunt legate de persoana ta, o persoană pe care eu o iubesc din toată inima.

Tu îmi dai speranţa, îmi dai putere şi dai culoare visurilor mele. Buzele tale mă ţin pe picioare iar mâinile tale îmi arată o cale…o cale care duce spre fericire şi multă iubire.

Acolo te afli tu şi numai tu, nimeni altcineva, dăruindu-mi din suflet toată iubirea ta.

Te iubesc cum nu am crezut că voi iubi vreodată şi inima mea ţie dată. Încă de la primul sărut tu mi-ai plăcut, şi la a doua sărutare m-ai cuprins în braţele tale. Primul răsărit de soare petrecut în braţele tale mi-l voi aminti mereu, o tu dragul meu! Am trăit un vis ferice care nu s-a terminat şi nu se va termina doar când moartea ne va lua. Jurământul nostru-i sacru şi voi respecta ce am zis, vom trăi mereu în acest paradis. Paradis al iubirii, paradis al adorării, şi nici când nu te voi da uitării.

Te iubesc enorm.Iubiţelul meu,

Iubiţelul meu cu ochii care m-au fascinat la prima privire, cu mireasma caldă şi catifelată a mâinii tale, cu duioşia expresiei feţei, vreau să îţi spun ceea ce îţi repet în fiecare secundă a existenţei mele adică cele două cuvinte magice care reflectă enorma si inegalabila iubire ce ti-o port eu tie,te iubesc!

Eşti bărbatul pe care l-am visat mereu să îl am, ai acel “ceva” pe care eu l-am aşteptat toată viaţa.Eşti destinul meu, trecutul meu, prezentul şi cu siguranţă viitorul. Tu îmi dai speranţa unei iubiri perfecte, ideale pe care nici măcar luna nu o poate lua cu ea când se ascunde printre norii cei albaştri şi încântători. Datorită ţie viaţa mi-e bucurie şi pentru tine fac ceea ce fac şi de nu ai fi tu nu aş putea trăi. Lumea acesta prin ochii tăi o zăresc şi începutul fiecărei zi ţie ţi-l dedic. Doar tu mă faci fericită şi doar cu tine alături mă simt împlinită.

Frumuseţea ta, gingaşia ta şi toată fiinţa ta mă înnebuneşte şi mă face să mă simt vie în fiecare zi, în fiecare clipă. Buzele tale sunt atât de dulci precum nişte bomboane si aroma lor îmi place, îmi vine sa strig de fericire, o tu iubire ce ai facut din mine? Sunt sclava iubirii tale si vreau sa îti multumesc ca existi si ma iubesti nespus de mult.

Mereu te voi iubi, mereu ne vom iubi si totul va fi ca in prima zi.

Te iubesc ingerasuleIubita mea,

Iubita mea eu vreau sa sa stii ca tu esti viata mea si…nici daca as vrea nu as putea trai fara iubirea ta. Esti totul pentru mine si stiu ca de-as putea luna de pe cer eu ti-as da.

Esti precum o randunica în ochii celorlalti esti mica, însa în ochii mei iei amploare si devii mare. Esti cea mai importanta fata si cea mai deosebita din lumea toata. Cred ca de n-ai fi n-as avea pentru ce trai, cu imaginea ta eu traiesc toata viata. Ma întreb cateodata cum de mi-ai fost data? Esti asa de minunata si nu-mi vine a crede ca o sa fii a mea pentru toata viata. Esti frumoasa, buna, grijulie si ai grija de mine intr-un mod cum se cuvine.

De fiecare data cand ma atingi eu ma înfior si simt ca zbor, sunt ca un fulg de nea în stapanirea ta.

Fara sa vrei dai valoare vietii mele, surasul tau ma trezeste în fiecare dimineata, iar numele tau e ultimul cuvant care imi aluneca pe buze seara de seara. Pentru mine orizontul are chipul tau, conturul tau … iar vantul îti poarta parfumul pana departe.

In fiecare dimineata, prima imagine de care ochii mei se bucura este imaginea îngerului cu parul stralucitor si ochi ca de briliant. Acea imagine esti tu scumpo, stapana inimii mele, a ratiunii si a fiintei mele. Eşti „Universul” meu ! Mă hrănesc cu iubirea ta, îmi potolesc setea cu nectarul buzelor tale, îmi încălzesc inima cu căldura privirii tale sublime!


Te iubesc pe veci!
Iubita mea,

Iubita mea, vreau sa îti declar pentru a mia oara enorma dragoste ce ti-o port în inima mea. Poate tu stii dar vreau sa îti repet ca te iubesc cum nu am iubit în viata asta si te doresc cum nu am dorit pe nimeni. Esti minunea care mi s-a întamplat, cel mai bun lucru din viata mea si esti singura pe care o ador.

Tu, iubita mea stii ca din clipa în care te-am vazut am stiu ca îmi esti sortita, de la prima privire duioasa a ta am stiu ca trebuie sa fi a mea si de la primul sarut eu te-am avut. In acea clipa eu m-am simtit norocos si am stiut ca o sa fie totul bine. De ce? Pentru ca te iubeam, tu ma iubeai si cu fiecare privire ne cunoasteam tot mai bine.

Vorbele erau de prisos caci noi vorbeam sufleteste. De atunci singurul motiv pe care îl aveam si singurul scop pentru care traiam erai tu, iubirea mea.

Mireasma ta catifelata nu o mai are nicio fată si zâmbetul tau este doar al meu.

Ma faci atat de fericit si pentru asta iti multumesc, esti o femeie minunata si te iubesc.

Cu fiecare sărutare eu te doresc tot mai tare şi cu fiecare cuvinţel îi multumesc lui Dumnezeu ca mi te-a dat pe tine, o, tu, febleţea mea.


Te iubesc îngeras mic si dragalas.


13 feb. 2010

Certificare competenţe digitale - Bacalaureat 2010

Mai multe detalii puteţi afla AICI.

Examene Cambridge

Liceul nostru, împreună cu British Council Romania, organizează examene Cambridge. Mai multe detalii puteţi citi AICI

Ascultând de Dumnezeu

Doamna profesoară de Limba Română Macovei Voichiţa a publicat a treia sa carte. Este o carte de meditaţii duhovniceşti cu titlul: Ascultând de Dumnezeu. Iată un fragment din carte: "Până în urmă cu câţiva ani, Dumnezeu era pentru mine o idee ca multe altele despre care am învăţat la şcoală, la facultate, etc. Nu mă gândeam măcar o clipă că Dumnezeu are un anumit fel de a se manifesta pe pământ, în oameni, un fel aparte, special, de care voi putea şi eu să îmi dau seama, de care să mă bucur în acelaşi timp. Ştiu că există foarte mulţi oameni în jurul nostru care, la fel ca mine odinioară, nu au ajuns să Îl conştientizeze pe Dumnezeu, nu au ajuns să înţeleagă manifestările Sale în această lume ".Alte apariţii editoriale:

Şi eu am ales drumul cel bun

CODUL LUI DA VINCI - romanul antibiblic

Din puţul gândirii

În şcoala noastră orele se desfăşoară într-o atmosferă relaxată. Profesorii sunt apropiaţi de elevi. Pentru a îndulci atmosfera de la clasă se mai fac uneori mici glume. Vă prezentăm aici căteva mostre.


1.Profu: Moldova, la fel ca si Grecia, are forma de organizare in raioane
Elev: Ca si Billa!

2.Elev: Fiul cel mic al craiului merge in garaj
Profa: Grajd,ma!

3.Profa: Harap-Alb avea o misiune greu de indeplinit.
Elev: Da` ce, ii inspector Gad-Get?

4.Profu: Prin creier trece un fel de lichid numit…
Elev: Suc gastric!

5.Profa: Cati bani ii da Sfanta Dumineca lui Harap-Alb? Elev: Da` nu i-a dat niciun ban!

6.Teach: “Eu sunt grasa” Spune in engleza.
Elev: You are fat!

7.Profu: Locurile unde se practica oieritul se numesc…orase ciobanesti.

8.Profu: Stiti unde e Locarno? Clasa: Nu.
Profu: Ma, nici yo!

9.Profu: Sa va luati volum de Ion Pillat.
Elev: Pe cand? Profu: Pe Arges in sus

10.Profu: Omul, sufletul, dupa moarte, merge la Judecata Particulara unde Mantuitorul…
Elev: il ia la 11 metri!

11.Profu: Mantuitorul ne spune “Veniti!”
Elev: Come here!
Elev2: Da` io dumineca am meci, domn profesor!

12. Profu: Da` ce trupa aveti?
Elev: De cantat la pian

13. Profa: Tu ai scris in caiet? Elev: Eram in proces de scriere

14.Elev: Stiati ca Pluto nu mai ii planeta?
Profu: Da!
Elev: Da…ca s-o uitat ea cu binoclu` si o zis ca nu mai ii!15.Profu: Ce produce strandu` pentru noi?
Elev: Geci de piele!

16.Profa: Critica literara apreciaza ca scriitorul este un inaintas a lui…
Elev: ceata lui Pitigoi

17.Profu: Nu stiti ce-i aia “latenta” in clasa a11-a???
Clasa: Nu
Profu: Ma, nici io nu stiam in a11-a…
Elev: Dvs. de abia stiati sa scrieti in a11-a
Profu: Fetito, tu daca ma vedeai pe mine in a11-a nu mai stiai sa scrii, numa sa citesti in ochii mei.

18.Profa:Mai mancati voi multa paine pana la intalnirea de 10 ani
Elev: Da` poate suntem vegetarieni.

19.Elev: Chirita in provincie este o doamna…
Profa: “Chirita in provincie” este un titlu, nu este o doamna!

20.Elev: Pfuuuu!
Profu: Ce faci? Scuipi pe Biblie?
21.Elev1: Am uitat sa va spun ca ploua!
Elev2: Oaiiii si io-s dezbracata!


Aceste maxime au fost culese de Gombos Anca, Crisan Claudia si Trif Adriana din clasa a XI-a D