19 sept. 2012

Sa cunoaştem Europa


Între 7-8 septembrie 2012, am avut ocazia să particip la un curs de perfecţionare organizat de Institutul European din România, unde s-au discutat probleme pe tematici europene.

La curs au participat colegi profesori din liceele din ţară de diferite specialităţi.

Cursul a fost organizat excepţional, atât din punct de vedere al desfăşurării, cât şi ştiinţific.

Toţi profesorii participanţi au primit materiale auxiliare foarte bine documentate ştiinţific, care pot fi utilizate la orele de istorie.

Am mers la acest curs pentru a-mi completa cunoştinţele referitoare la instituţiile europene şi la modul de funcţionare a acestora. Mărturisesc că mi-au fost îndeplinite aceste dorinţe.

Cunoştinţele dobândite în cadrul celor două zile îmi vor folosi la anumite lecţii pe care le voi preda atât la clasa X, cât şi la clasa XI.

Prof. Leucuţia Alexandru, Colegiul Naţional „Vasile Goldiş ” din Arad.