23 ian. 2015

Importanța cunoașterii biografiei unui scriitorÎn opinia mea, cunoașterea biografiei unui autor reprezintă un factor important în vederea înțelegerii operei sale. 
În primul rând, momente din viața scriitorului își lasă amprenta mai mult sau mai puțin în orice carte publicată de acesta. Doar cunoscând anumite aspecte din viața autorului putem să înțelegem mai bine o anumită semnificație pe care o putem găsi într-o carte. Scriitorul francez Victor Hugo a spus un mare adevăr: "Viitorul aparține mai mult inimilor decât spiritelor. Să iubești! Iată singurul lucru ce poate să umple veșnicia". El însuși nu doar a scris romanul "Mizerabilii", ce a fost supranumit "Evanghelia socială", ci s-a și implicat pe parcursul vieții în problemele sociale ale patriei sale, lăsând ca o încununare a purtării sale de grijă față de cei săraci cea mai mare parte din averea sa, prin testament. Pentru a preciza poziția marelui scriitor rus Anton Cehov în literatura universală, ar trebui să găsim un termen între cel de sfânt și cel de înțelept. Niciodată nu a încetat activitatea în folosul celorlalți. A înființat școli pentru copiii țăranilor, a creat biblioteci publice, a organizat cantine pentru săraci, iar în cazul epidemiei de holeră a alergat să aline suferințele bolnavilor. Pentru Cehov, Credința este necesară vieții: "Omul (spune Mașa în piesa "Trei Surori") trebuie să aibă credință sau să înseteze de credință. Altminteri viața este goală, goală...Trebuie să știm pentru ce trăim, altfel toate sunt fără sens și fără scop". În "Istoria unul necunoscut", scrisă în anul 1893, sublineaza scopul vieții, destinația omului: "Am înțeles acum cu mintea mea, cu sufletul meu ce atât de mult a suferit, că omul sau nu are nicio destinație sau are una singură: iubirea plină de dezinteres personal pentru ceilalți". Goethe a scris un întreg faust pentru a ajunge la această concluzie. Cehov a trăit toată viața conform acestei concluzii, chiar înainte de a o pune pe hârtie. 

Am putea să dăm multe exemple din lumea artelor (literatura fiind ea însăși o artă). Mă voi opri la un singur exemplu din arta picturii. Cea mai mare dorință a pictorului Van Gogh a fost să devină preot pentru a sluji Evanghelia lui Hristos. De multe ori împărțea bani copiilor fără încălțăminte. Mergea la casele săracilor, le ajuta familiile și pe cât putea le consola. Această nefericire socială a alungat de la marele pictor orice strălucire - "nu pot să râd câtă vreme există oameni care plâng" - așa răspundea tuturor celor care căutau să afle de ce este atât de amărât și trist. Dormea pe paie și mânca pâine uscată, orez și miere. Nu dorea să se diferențieze cu nimic de minerii nefericiți pe care genialul pictor căuta să-i slujească. Alerga la cei răniți, priveghea la căpătâiul lor, le spăla rănile și se ruga. Scria fratelui său: "Dacă nu sufăr și eu ceea ce trag alții, tot ce scot eu din atelierul meu va fi fals". Iată un exemplu strălucitor al legăturii dintre viață și operă. Și poate nu ar fi ajuns genialul pictor al luminii dacă nu ar fi slujit Luminii. 

În concluzie, este necesară cunoașterea biografiei unui autor în vederea unei mai bune înțelegeri a operei sale, pentru a cunoaște adevăratele povești din jurul acesteia și pentru a cunoaște faptele care au influențat marile scrieri de-a lungul secolelor. 

Stoica Teodor, clasa a XI-a E

Prof. coordonator Nadiș Livia

Niciun comentariu: