16 apr. 2016

Hai la cercetași!Un film realizat de elevii clasei a IX-a B: Câmpean Andrei, Covuliuc Alexandru, Iuhasz Brigitta, Simighian Georgiana, Bronz Oana, Ciocu Iulia și Gorgan Andrei, sub îndrumarea profesorilor Lucian Ardelean și Nadiș Livia, pentru Festivalul internațional de artă pentru elevi și studenți „Theatrum mundi”.

Exercițiu de admirație…


                    Profesoarele de limba și literatura română Anca Giura şi Livia Nadiş de la CN „Vasile Goldiş” au iniţiat proiectul şcolar ,,Exerciţiu de admiraţie’’ ca idee de răspândire a gustului pentru poezie.


Lucian Dănilă

Nu există ,,noroc” sau ,,ghinion” în dragoste, ci doar alegeri bune sau mai puțin bune


Nu există ,,noroc” sau ,,ghinion” și, nici ,,șansă” ori ,,neșansă” în dragoste, pentru că norocul și-l face omul, cu mâna lui.

În schimb, există alegeri bune sau mai puțin bune, în funcție de tiparele de relaționare, constructive sau distructive, pe care ni le-am construit în copilărie și, pe care, le recreăm și le retrăim ca adulți, în mod inconștient, deoarece ne sunt familiare și am învățat să ne adaptăm la ele, într-un fel, sau altul. 


Angela-Carmen Plăcintar,
Psiholog și psihoterapeut

Învierea, un adevăr istoric și dincolo de istorie


Prima Evanghelie a Învierii relatează întâlnirea lui Iisus cu Maria Magdalena și „cealaltă Marie”, atunci când acestea au găsit mormântul gol, iar îngerul li s-a arătat. Dar nu acesta este momentul Învierii, ci pogorârea la iad și scoaterea drepților din Vechiul Testament. Icoana Învierii nu înfățișează arătarea Mariei sau Apostolilor, ci pogorârea la iad. Un tropar pe care preotul îl rostește în timpul Sfintei Liturghii, spune așa: „În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le, Cel ce ești necuprins”.
Troparul acesta demonstrează omniprezența lui Hristos, însușire a firii Dumnezeiești, pentru că știm că Mântuitorul a avut o unire ipostatică, adică o unire între firea umană și firea dumnezeiască (ipostas= persoană).
Revenind la Înviere, aceasta este cea mai importantă minune săvârșită de către  Dumnezeu-Mântuitorul, este piatra fundamentală a credinței creștine, precum spune părintele Necula de la Sibiu,  „creștinii, spre deosebire de ceilalți, se închină la un mormânt gol”. Marea majoritate a oamenilor din ziua de astăzi pun preț pe tot ce este plin, dar creștinii prețuiesc ceva gol: mormântul. Bucuria mormântului gol reprezintă bucuria Învierii.
         Hristos nu a avut o Înviere exterioară, adică nu a fost înviat de cineva, acesta s-a  înviat pe Sine însuși. Importanța Învierii Mântuitorului, pentru credința creștină, este scoasă în evidență de către Sfântul Apostol Pavel: „Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică atunci și credința voastră... Acum însă Hristos a înviat din morți, făcându-se începătură celor adormiți”(I Cor. 15, 14).
         Această Înviere, a fost contestată în timp, de unii eretici. Printre cele mai importante ipoteze sunt următoarele:
1.    ipoteza furtului;
2.    ipoteza morții clinice;
3.    ipoteza viziunilor.
1. Ipoteza furtului sau a înșelăciunii susține faptul că Hristos nu a murit cu adevărat, Apostolii furând trupul Său noaptea, și răspândind zvonul că Iisus Hristos a înviat.
Această ipoteză este categoric greșită, deoarece mormântul a fost păzit de soldați puternici, conducătorii evrei luând toate măsurile de păzire (pecetluirea pietrei).
De asemenea, se știe că Apostolii, nici nu ieșeau din casa încuiată, „de frica iudeilor ”. Aceștia fiind îngroziți și deprimați, nu ar fi avut o stare psihologică necesară unei lupte cu o strajă romană.
2.  Ipoteza morții aparente  susține că Mântuitorul nu a murit, ci doar a leșinat sau a intrat în moarte clinică, trezindu-se mai apoi, această trezire fiind interpretată ca o Înviere.
Această ipoteză este falsă, deoarece moartea lui Hristos este dovedită suficient în Sf. Scriptură. Știm că la pogorârea de pe Cruce, pentru a fi sigură moartea Mântuitorului, a fost împuns cu sulița în coastă: „Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă.” (Ioan 19, 34). Faptul că a ieșit sânge și apă, dovedește moartea sigură, fapt pentru care Pilat a permis lui Iosif și Nicodim să ia trupul lui Hristos. Dacă acesta n-ar fi fost convins de moartea lui Iisus, nu ar fi acceptat să fie luat trupul.
3.    Ipoteza  viziunilor este cea mai persuasivă și încearcă o motivație psihologică. Aceasta susține că Hristos a murit, dar datorită stărilor psihopatice și a așteptării ucenicilor, aceștia au avut viziuni colective.
Apostolii s-au comportat ca niște oameni normali, aceștia au primit cu neîncredere vestea Învierii. De asemenea, arătările Învierii s-au produs în mai multe locuri și timpuri și cu persoane diferite. Argumentul suprem este acela că Hristos a mâncat în fața ucenicilor și a fost pipăit de Toma care nu a crezut.
În concluzie, Învierea este și va fi un eveniment supra-istoric, care a marcat istoria; așadar, Învierea este supra-istorică, dar și istorică în același timp.

Urez tuturor colegilor si domnilor profesori ai Colegiului Național „Vasile Goldiș” Sărbători binecuvântate ! Hristos a înviat!
Mircea-Ștefan Cristurean
Cls. a XI-a A 

14 apr. 2016

TOMUŢA ALEXANDRU – participare la Olimpiada Ştiinţe pentru Juniori, Faza Naţională, 2015

            
Tomuţa Alexandru, elev la Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad, în clasa a VIII-a B, an şcolar 2015-2016, diriginte prof. Vidra Alina, a participat la Olimpiada Ştiinţe pentru Juniori, faza naţională, în perioada 02-06 august 2015.
         Olimpiada Ştiinţe pentru Juniori este o competiţie şcolară şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobat prin Ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi se adresează elevilor din învăţământul de masă, clasele a VII-a, a VIII-a şi a IX-a, cu respectarea condiţiei ca participantul să nu împlinească vârsta de 16 ani până la data de 31 decembrie în anul când participă la concurs.
         Această olimpiadă are următoarele etape: etapa judeţeană, etapa naţională şi etapa  internaţională.
         Probele de concurs sunt: proba teoretică şi proba practică a 3 discipline şi anume: Biologie, Chimie şi Fizică. Proba practică a olimpiadei este obligatorie pentru faza naţională şi cea internaţională. Pot participa elevii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular.
         Participarea la această olimpiadă este individuală, după o programă şi o bibliografie unice. Programa şi subiectele de concurs sunt valabile atât  pentru elevii din clasa a VII-a, a VIII-a  cât şi pentru elevii din clasa a IX-a. Probele teoretice şi practice ale concursului se desfăşoară în 2 etape:
·       proba teoretică, din disciplinele Biologie, Chimie şi Fizică, acelaşi subiect indiferent de nivelul clasei participantului (elevii au acelaşi subiect indiferent de clasa în care sunt – a VII-a, a VIII-a sau a IX-a) – în prima zi;
·       proba practică, aceeaşi lucrare de realizat ale disciplinelor Biologie, Chimie şi Fizică, indiferent de clasa participantului – în a doua zi.
Profesorii care l-au pregătit pe elevul Tomuţa Alexandru pentru Olimpiada Ştiinţe pentru Juniori sunt: doamna prof. Hididiş Florica – Biologie; doamna prof. Laza Doina şi doamna prof. Lazăr Gabriela-Carmen – Fizică şi domnul prof. dr. Lazea Marius – Chimie.

Monica Kocsis, laborant şcolar
7 apr. 2016

O expoziţie deosebită

Într-o zi, profesorul nostru de religie ne-a invitat să mergem împreună cu el la Galeria de Artă  pentru a vedea o expoziție.
Până în acel moment  mai văzusem expoziții de artă doar la televizor. Impactul pe care l-au avut exponatele asupra mea și asupra colegilor a fost unul deosebit!
La început, find  niște exponate de artă non-figurativă, ne străduiam cu toţii să deslușim ce a vrut artistul să exprime, citeam titlul exponatei și încercam să înțelegem de ce artistul a ales să denumească acea exponată astfel. Această strădanie a noastră ne-a transformat, rând pe rând, din simpli privitori plini de perplexitate în titrați cunoscători de artă plini de intuiție și de revelație. Astfel am elucidat, pe cât ne-a stat în putință, mesajele tainice pe care le cuprindea fiecare exponat.

În definitiv, probabil că acesta este și scopul artei non-figurative, să-l pună pe privitor în postura de a descoperi el însuși ceva seminificativ în fiecare creație. Nu am nici o idée cât de ușoară s-au de grea este munca artistului care a creat asemenea opere, dar vă asigur că efortul iubitorului de artă de a-I desluși semnificațiile este colosal!!!!!!!
de Marius Boboc (IX D)


„Prieteni pentru totdeauna” - Proiect SNAC

Este cunoscut faptul că în fiecare an şcolar elevii de la Colegiul Naţional                       „Vasile Goldiş” Arad participă la acţiuni de voluntariat.
Una dintre aceste activităţi este şi voluntariatul în parteneriat cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad intitulat „Prieteni pentru totdeauna”, un Proiect din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară, la care participă elevii din clasa a V-a A de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, coordonator prof. Nagy-Rusu Gabriela şi o parte din elevii claselor a X-a B şi a X-a C de la  Colegiul Naţional „Vasile Goldiş”, coordonatori prof. Bocăniciu Mihaela şi lab. Kocsis Monica.
Perioada desfăşurării activităţilor de voluntariat este octombrie 2015 – iunie 2016. Activităţile se desfăşoară conform calendarului stabilit între cele două instituţii şi aprobat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad.
Elevii din clasa a V-a A, de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ne aşteaptă mereu cu zâmbetul pe buze, ordonaţi şi curioşi de noile activităţi care urmează să le facă împreună cu „colegii” lor (de ce nu ?) de la „Goldiş”.
La fiecare vizită, elevii voluntari pregătesc mici atenţii „colegilor” lor mai mici, constând într-un recital de colinde şi pacheţele cu dulciuri – în preajma Sărbătorilor de Crăciun, fişe (planşe) de colorat cu teme alese, poezii şi texte de citit potrivite pe înţelesul lor, pe care le citesc împreună.
Conducerea Colegiului Naţional „Vasile Goldiş” mulţumeşte elevilor voluntari SNAC din clasele a X-a B şi a X-a C, pentru sprijinul, seriozitatea şi dărnicia de care dau dovadă în desfăşurarea activităţilor de voluntariat.
În continuare iată câteva din părerile elevilor voluntari:
Casian Măgulean, clasa a X-a B: Este o plăcere şi o surpriză plăcută fiecare vizită: copiii sunt foarte drăguţi, colaborează bine cu noi, ne aşteaptă mereu ordonaţi în clasă. D-na prof. Nagy- Rusu Gabriela – coordonatorul lor,  ne-a spus că înainte să venim noi, fac curat în clasă, aerisesc şi ne aşteaptă cu nerăbdare. Cadoul lor pentru noi sunt chiar ei înşişi.
Mulţumesc d-nei diriginte prof. Bocăniciu Mihaela, că mi-a acordat şansa de a fi voluntar SNAC şi, implicit, de a-i cunoaşte pe aceşti copii deosebiţi.

Alexandra Pantea, clasa a X-a C: Aceste activităţi de voluntariat la care am participat,  mi-au oferit oportunitatea de a cunoaşte copii frumoşi, inteligenţi, cu bun simţ şi foarte amuzanţi. Mereu merg cu drag la ei, deoarece ne-am obişnuit unii cu ceilalţi şi am legat prietenii frumoase.
Anca Mornăilă şi Radu Mornăilă, clasa a X-a C: Noi considerăm că experienţa la Centrul Şcolar este una inedită. Suntem foarte bucuroşi că putem ajuta copilaşii prin activităţile făcute împreună, jucându-ne cu ei, îi ajutăm să mai uite de problemele familiale,  pe care unii le au.
Alexandra Briciu, clasa a X-a C: Mă bucur că am ocazia să îmi petrec timpul cu nişte copii minunaţi ca aceştia. Am făcut multe activităţi împreună, de la desene cu tematică,  până la jocuri care implică gândire şi mişcare. Am petrecut nişte ore frumoase alături de ei.
Mădălina Moţ, clasa a X-a C: Această activitate este una foarte amuzantă şi mă bucur foarte mult că am ocazia să fiu voluntar SNAC la Centrul Şcolar. Aceşti copii sunt minunaţi şi tot timpul au zâmbetul pe buze. Mă bucur că i-am cunoscut şi o să continui să merg la restul activităţilor de voluntariat.
Andreea Fodor, clasa a X-a C: Sunt foarte mândră că am ocazia să particip la o astfel de activitate. Mă bucur că am reuşit să cunosc nişte copii deosebiţi şi extremi de fericiţi în ciuda problemelor lor. Sper ca şi în continuare să facem multe activităţi împreună.
Denis Tambor, clasa a X-a B: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă este situat pe strada Căpitan Ignat Nr. 3, aici sunt şcolarizaţi copii, care din diferite motive,  nu pot urma cursurile unei şcoli gimnaziale de masă; ei sunt împărţiţi pe clase, de acelaşi nivel, în funcţie de capacitatea lor de înţelegere. Şcoala noastră este în parteneriat cu clasa a V-a A, proiectul de voluntariat la care particip şi eu se numeşte „Prieteni pentru totdeauna”, şi nu întâmplător m-am împrietenit cu câţiva copii din clasa a V-a A, cu băieţii în general, pe care-i consider foarte respectuoşi şi interesaţi de fiecare dată de activităţile pe care le facem împreună.
Monica Kocsis, coordonator SNAC:  Mulţumesc elevilor voluntari SNAC din clasele a X-a B şi a X-C pentru  sprijinul  în desfăşurarea acestor activităţi. Aceşti elevi, din timpul lor liber vin la activităţile proiectului şi întotdeauna, din iniţiativa lor,  au adus cadouri - jucării şi dulciuri pentru „colegii” lor mai mici de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă.

Coordonator SNAC,

Monica Kocsis, laborant şcolar
3 apr. 2016

EXERCITIU DE ADMIRATIE - NICHITA STANESCU

Profesoarele Anca Giura şi Livia Nadiş de la C. N. Vasile Goldiş au iniţiat proiectul şcolar ,,Exerciţiu de admiraţie’’ ca idee de răspândire a gustului pentru poezie. Proiectul a debutat  cu diseminarea liricii lui Nichita Stănescu, aniversatul literar al zilei de joi, 31 martie 2016. Elevi din colegiu au purtat tricouri printate cu chipul poetului realizat de nimeni altul decât de către pictorul Lucian Ţidorescu. De asemenea, tricourile sunt împodobite cu câte un distih din lirica poetului ales de către fiecare elev după preferinţă. La ora 12, elevii s- au întâlnit cu artistul Lucian Ţidorescu după ce au vizionat un film tematic în sala festivă.

Proiectul de promovare  a versului stănescian se va derula în stradă ori de câte ori elevii vor purta tricoul personal cu bucurie şi cu mândrie. Oameni de mai multe categorii se pot întoarce astfel la emoţii frumoase şi profunde prin tehnica contemporană a imprintigului, reluând contactul cu poezia şi cu pictura deopotrivă.Pentru cei care „PERTURBEAZĂ” limba română


Formele corecte ale verbelor sunt din nou analizate şi explicate de către  profesorul Cristian Miclean de la Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” din Arad în cadrul proiectului nostru „O lecţie de gramatică pe săptămână”. (continuare)

Plantăm fapte bune - 2016

Mai multe detalii despre această activitate puteți citi aici.