25 feb. 2010

Proiecte pentru liceul nostru

Interviul cu domnul director Bocăniciu Eugen

1. Prin ce s-a impus Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” în peisajul educaţional arădean ?

Răspuns:
Directorul şcolii, din anul 1990 a făcut parte din acea rară categorie de conducători care au viziune. El a înţeles ce trebuie făcut în momentul respectiv şi de asemenea a ştiut să exploateze acel timp prielnic pentru a da direcţia devenirii liceului. Ca urmare, liceul s-a transformat din industrial de construcţii în liceu teoretic şi numele liceului a fost schimbat din Liceu Industrial Nr. 6 în Grupul şcolar „Vasile Goldiş” şi ulterior în Liceul Teoretic „Vasile Goldiş”. Prin schimbarea numelui şcoala a trecut de la o instituţie identificată printr-un număr oarecare dintr-o mulţime la o instituţie cu personalitate adică cu suflet. După 20 de ani putem afirma astăzi în mod realist şi fără emfază că liceul nostru face parte dintre şcolile de referinţă din spaţiul comunitar arădean. Drumul nu a fost uşor. Foarte greu ne-am croit făgaşul dar, în timp albia s-a lărgit şi s-a adâncit.
Creşterea noastră nu s-a manifestat prin salturi spectaculoase ci a fost lentă dar, constantă şi solidă structural. Devenirea a fost posibilă datorită efortului conjugat al întregului colectiv al şcolii.
În prezent elevii noştri obţin anual aproximativ 80 – 90 premii la olimpiade şi concursuri judeţene şi naţionale.
Şcoala a fost şi este implicată în numeroase proiecte inclusiv internaţionale, cum ar fi: Phare, Comenius, Scroll, Trupa de teatru englez Rising Star a participat la Festivalul de la Gent – Belgia, elevi de ai noştri au fost în vizită la Manchester şi Londra în urma unui parteneriat cultural pe care îl avem cu o fundaţie din Marea Britanie… etc.
Aşteptăm semnarea unui proiect pe fonduri structurale în care suntem parteneri cu mai multe instituţii. De anul acesta elevii vor putea da în şcoală examene ECDL pentru a obţine permisul de conducere european al calculatorului şi examene Cambridge
Pentru a fi mai edificatori mai putem da următorul exemplu foarte concret: 91,3% din elevii noştri au avut media generală peste nota 8,00 în anul şcolar 2008- 2009 (44,5% între 8 – 8,99 şi 46,8% între 9,00 - 10) şi 92,1% din elevii noştri au avut media generală peste 8,00 în anul şcolar 2007 – 2008 (39,4% între 8,00 -8,9 şi 52,7% între 9,00 - 10) media generală a mediilor din şcoală este 8,99.
Toate acestea sunt doar câteva dintre realizările prin care considerăm că ne-am impus în peisajul educaţional arădean. Astăzi dacă nu ai realizări punctuale pe care să le poţi bifa, în timp dispari, intri în anonimat şi lumea nu te mai caută ca instituţie şcolară.

2. Care este viziunea Dumneavoastră în ceea ce priveşte evoluţia instituţiei de învăţământ pe care o conduceţi ?

Răspuns:
Aşa cum am răspuns la întrebarea anterioară, şcoala noastră se află pe o curbă ascendentă care nu şi-a atins limita creşterii şi nici nu doresc sa o atingă vreodată pentru ca atunci urmează plafonarea şi stagnarea. Consider că atât timp cât te afli într-o competiţie continuă şi într-o permanentă stare de mobilizare este bine şi fertil pentru şcoală.
Dintre proiectele de viitor doar două obiective doresc să amintesc:
1) construcţia unei săli de sport care este o necesitate stringentă pentru procesul educativ instructiv din şcoala noastră şi pentru desfăşurare unor activităţi extracurriculare. Pentru acest obiectiv cât a depins de noi am făcut toate demersurile, aşteptăm acum să vedem dacă au avut eficienţă.
2) schimbarea numelui liceului din Liceul Teoretic „Vasile Goldiş în Colegiul Naţional „Vasile Goldiş”. În momentul de faţă lucrăm la întocmirea documentaţiei prin care solicităm acest lucru.


3. De ce ar opta părinţii şi copii pentru şcoala Dumneavoastră ?

Răspuns:
La întrebarea aceasta dacă aş răspunde: pentru performanţa şi calitatea procesului educativ din şcoală, răspunsul ar putea părea bombastic şi răsuflat pentru că există riscul ca aceste două cuvinte prin prea multă folosire să se demonetizeze. De aceea cel mai bine ar fi ca la această întrebare să răspundă părinţii şi elevii foarte numeroşi care ne caută şi care optează pentru şcoala noastră. Însă putem arăta care este oferta noastră educaţională:
- 2 clase de a V-a informatică – engleză intensiv cu posibilitatea de opta pentru limba a II între germană sau franceză
- 5 clase de a IX-a 3 cu profil real (matematică informatică, matematică – engleză intensiv şi chimie – biologie) şi 2 cu profil uman (filologie şi bilingv)