11 aug. 2014

Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei)


Evanghelia din Duminica a V-a după Rusalii relatează vindecarea a doi demonizați sau îndrăciți. Minunea are loc în ținutul Gadarei , unde Iisus este întâmpinat de către doi demonizați care locuiau în morminte și îngrozeau trecătorii și locuitorii acelui ținut.
Și trecând El dincolo, în ținutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizați ieșind din morminte și atât de înfricoșători încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și iată că ei strigau, zicând:Ce este nouă și Ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Venit-ai aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești?
Și la o bună depărtare de ei era o turmă mare de porci care păștea. Iar demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Și El le-a zis: Duceți-vă! Iar ei ieșind, s-au dus în turma de porci. Și iată, toată turma s-a repezit de pe stâncă-n mare și a pierit în apă.
            Iar păzitorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus totul, și despre cele întâmplate cu demonizații. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-L, L-au rugat să plece din hotarele lor. ”(Matei 8, 28-34)
            Aceasta este Evanghelia citită în cadrul Liturghiei din Duminica a V-a după Rusalii. Probabil că ați observat o expresie necunoscută: “Ce este nouă și Ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu?”. Aceasta este o  expresie ebraică cu înțelesul: Ce ai cu noi ?;  Ce vrei să faci cu noi ? De ce te amesteci în treburile noastre? În fapt e vocea demonilor.
            Acesastă pericopă evanghelică pare, la prima vedere, un eșec al misiunii lui Iisus, pe care ne-am obișnuit să Îl vedem predicând tuturor și învățând mulțimile care rămâneau surprinse de înțelepciunea și puterea Sa nemaiîntâlnită.
            Iată însă că acum se întîmplă cu totul altceva! Iisus Hristos în loc să fie admirat pentru această minune săvârșită, este rugat “politicos” să plece din ținutul Gadara. Ceea ce s-a întâmplat este ușor de înțeles: locuitorii Gadarei au prețuit mai mult paguba provocată de pierderea porcilor, decât minunea săvârșită de către Mântuitorul asupra celor doi demonizați. Totuși venirea Domnului în acest ținut nu a fost în zadar, deoarece în locul Său au rămas doi oameni care vor vesti, vor propovădui  minunea săvârșită asupra lor de către El.
            Câteodată și nouă ni s-ar putea părea, ca și gadarenilor,  că Domnul este greu de suportat . Noi însă, să nu procedăm ca și aceia, poftindu-L pe Hristos afară din viața noastră doar pentru că nu ne place învățătura Lui, pentru ca nu ne place că ne pune la post, la metanii, la rugăciune, la milostenie, sau la alte lucruri care ni se par greu de săvârșit.
            Este adevărat, Hristos ne cere un anumit mod de viață, care este întradevăr pretențios și pentru asta , uneori, ne-ar putea părea “incomod”. Este și motivul pentru care Duminica, la Biserică ne aflăm atât de puțini la rugăciune, deoarece unora li se pare greu sa meargă până la Biserică, sau le este greu să se spovedească, să se împărtășească, să postească, să se roage, să renunțe  la o parte din bucuria lor pentru a le dărui săracilor și pentru a-i îmbucura și pe ei.
            Să ne rugăm Bunului Dumnezeului nostru, ca să facă din sufletul și din viața fiecăruia dintre noi o jertfă bineprimită Lui, iar noi să-L poftim pe Hristos, ci nu să-L alungăm din sufletele noastre.

Mircea-Ștefan Cristurean

Cls. A X-a A , Colegiul Național “Vasile Goldiș” , Arad