29 apr. 2009

CUVÂNTUL

La început a fost cuvântul. Cuvântul este materia primă, care în mâinile pricepute ale poetului devine poezie, devine carte. Într-un colt de bibliotecă o tânară învaţă să zboare. Cuvântul este încercarea de zbor spre steaua înaltă şi înşelătoare a poeziei.

Orice carte are puteri magice. Îi porunceşti: ”Deschide-te!”, ea îşi desface filele şi-ţi arată o lume minunată, de basm. I-am poruncit şi eu: ”Deschide-te!” şi ea fără să-mi glăsuiască ceva, şi-a deschis filele melodioase si palpitante şi m-a dus deodata într-o grădină vrăjită: cu flori frumos colorate, albastre, violete, galbene, rosii. Decorul naturii, verdeata proaspătă a firului de iarbă, parfumul inocent al primăverii sunt ca un potir sacru din care simt nevoia să mă împărtăşesc.

Mă opresc şi strâng florile. Gingăşia lor, frumuseţea lor, toate sunt copleşitoare. Parfumul lor îmbietor îndeamnă la pace şi armonie. Dintr-o dată zăresc chipul unei zâne. Mă apropii şi mă adâncesc, mă pierd în privirea ei caldă. Ochii migdalaţi si negri străluceau ca perlele, plini de bunătate şi seninătate. Zâmbetul ei blând l-ai privi o eternitate. Pomeţii obrajilor rozii ard ca floarea-soarelui, emotionati. Îi dăruiesc buchetul, îmi mângâie obrajii, buclele castanii purtate de vânt. Mă sărută pe frunte parinteşte. E mama? Un fior tresare în mine… Se îndepărtează din ce în ce mai mult. O văd în ceaţă, apoi dispare în întunericul îndepărtării…

Filele cărţii îmi poartă paşii. Ajung în faţa unui râu cristalin, acolo copilul Eminescu mă cheamă. Mă apropii şi intru în vorbă cu el, mă împrietenesc cu el, îmi vorbeşte despre bogăţia imensă a cuvântului care ar trebui să fie cât un munte de sare. Ne jucăm. Îmi spun în gând că ar trebui să existe un adânc respect pentru cea mai de preţ comoară: CUVÂNTUL.

Se înserează şi ajung din nou în bibliotecă şi mă simt închisă între cuvinte, mă simt îmblânzitoarea cuvintelor. Ele izvorăsc din mine, din inima mea. Cartea îmi zâmbeşte. Ştii ce înseamnă frumuseţe? Apa cristalină, pădure de argint, gingaşe flori, viaţa lirică.

Ţicloş Ramona XI D

ASOCIAŢIA LYCEUM

2 % SAU ALTE DONAŢII PENTRU ASOCIAŢIA „LYCEUM”

În conformitate cu Art. 57 punctul 4 şi 5 din Legea 571 din 2003 orice persoană fizică plătitoare de impozit pe salarii are dreptul să transfere o sumă egală cu 2 % din impozitul plătit la bugetul de stat către o entitate nonprofit fără a scoate nici un leu din buzunar. În acest sens dumneavoastră puteţi sponsoriza Asociaţia „Lyceum” a Liceului Teoretic „Vasile Goldiş” Arad înscrisă în registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor ţinut la Judecătoria Arad cu Nr. 44 din 25,08.2005 şi banii vor fi folosiţi pentru dezvoltarea şcolii conform scopului şi obiectivelor formulate în Statutul asociaţiei. Dacă doriţi acest lucru va trebui să depuneţi formularul 230 care reprezintă cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual.

Cererea va fi depusă la organul fiscal de domiciliu până la data limită de depunere a declaraţiilor de venit, respectiv până în 15 mai 2009.

Puteţi face dumneavoastră acest lucru sau puteţi trimite formularul completat la şcoală iar noi îl vom depune la Administraţia Financiară.

Formularul 230 se completează în partea de sus cu datele personale. Apoi la destinaţia sumei de 2% se bifează punctul 2, adică susţinerea unei entităţi non profit. La denumirea entităţii nonprofit se va scrie Asociaţia Lyceum, codul de identificare fiscală este 18026429, iar contul bancar al entităţii nonprofit este RO35RZBR0000060007124898.

OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

1. Editarea, tipărirea şi publicarea de cărţi, reviste, pliante sau orice alt material cu caracter educativ.

2. Sprijinirea organizării de excursii şi tabere interne şi externe.

3. Sprijinirea elaborării de proiecte educative care vizează dezvoltarea şcolii.

4. Susţinerea şi recompensarea elevilor care au obţinut rezultate bune la concursurile şcolare.

5. Sprijinirea şi recompensarea cadrelor didactice care s-au remarcat în procesul educaţional din şcoală.

6. Reparaţii şi investiţii la clădirea şcolii precum şi la construcţiile şi la terenurile anexe.

7. Dotarea şcolii cu materiale didactice şi echipamente moderne necesare unui învăţământ performant.

8. Sprijinirea organizării de cercuri şi cluburi ale elevilor.

9. Susţinerea serbărilor şcolare şi a altor activităţi educative curriculare şi extracurriculare.

10. Ajutorarea elevilor cu probleme sociale.

11. Sprijinirea oricăror activităţi ale cadrelor didactice care vizează perfecţionarea lor profesională.

12. Ajutorarea personalului şcolii şi a cadrelor didactice aflate în nevoi.

13. Sprijinirea organizării de schimburi educaţionale, culturale cu alte şcoli sau organizaţii interne sau externe.

14. Sprijinirea organizării de întâlniri, simpozioane, consfătuiri în ţară şi în străinătate, axate pe probleme educative şi culturale.

La finele anului şcolar 2005-2006 Asociaţia a instituit premiul „Lyceum” care se va acorda în fiecare an şefului de promoţie.


SCOPUL ASOCIAŢIEI

Asociaţia „Lyceum” are ca scop sprijinirea procesului instructiv-educativ din Liceul „Vasile Goldiş” Arad. În vederea atingerii acestui scop membrii fondatori şi-au propus un număr de 14 obiective.

MEMBRII FONDATORI

Ca urmare a demersului realizat de un grup de iniţiativă format din profesorii: Cheta Doina, Bocăniciu Eugen, Godinac Liana, Duca Diana, Pârvu Slaviţa, s-a reuşit înfiinţarea în şcoala noastră a unei asociaţii fără scop lucrativ. Cei cinci iniţiatori sunt membri fondatori ai asociaţiei şi formează primul consiliu executiv al acesteia.

Denumirea „Lyceum” a asociaţiei este înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la Judecătoria Arad având numărul de înregistrare 44 din data 25 august 2005. Intenţia pentru care a fost constituită asociaţia este aceea de a contribui la dezvoltarea şcolii. De altfel, lucrul acesta este stipulat în Statutul asociaţiei.

27 apr. 2009

Noaptea lui Yuri

În cadrul acţiunilor dedicate Anului Internaţional al Astronomiei, la iniţiativa profesorilor Mihalcsik Aneta, Ioja Petronela, Savulov Simona şi Iazbinscky Gabriel, elevii şi profesorii de la Liceul Teoretic „Vasile Goldiş”Arad au avut parte de concursuri pe diferite teme, muzică şi dans şi să nu uităm de atracţia serii – telescopul.
Astfel, ziua de 06.04.2009 a debutat cu un concurs de desene pe tema „Universul în ochii copiilor”, urmat de sesiunea de referate şi comunicări ale elevilor cu aceeaşi temă, în format electronic.
Seara, elevii Liceului Teoretic „Vasile Goldiş”Arad au dezlegat tainele Universului la „Noaptea lui Yuri”, când, bucurându-se de cerul senin, au putut contempla luna şi diverse constelaţii vizibile în această perioadă, cu ajutorul prietenului lor – telescopul, montat în curtea şcolii pentru a asigura un câmp vizual suficient de vast.
Tot în această seară, în sala festivă a liceului, au fost premiaţi câştigătorii sesiunilor de desene şi referate. Spiritele s-au încins la balul mascat, atmosfera fiind întreţinută de DJ Bubu, care nu a uitat însă nici imnul Nopţii lui Yuri.

prof.Aneta Mihalcsik


1 apr. 2009

Goldis vs Coanda 29 03 2009Concursul internaţional de artă fotografică creştină

Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara

Casa Corpului Didactic Deva

Clubul elevilor si copiilor Petrila,

Episcopia Aradului Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei

si

Schitul Prodromou-Athos

în colaborare cu

Photo magazine şi MTR Press, Foto-Magazin, Trustul de presă Oferta Bucureşti (deţinător al mărcilor Lumea credinţei şi Lumea monahilor), Editura Sophia, Editura Christiana, Eikon-Cluj, Foto Hobby Shop, Ziarul Vaii Jiului, Armicar Petrosani, GXG Service Petrila, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Petroşani, Liceul de Informatică Petroşani, Şcoala generală „ID Sârbu” Petrila, Consiliul Judeţean Hunedoara, Primăria Bilca-Suceava, Primăria Vicovu de Sus-Suceava, Primaria Petrila-Hunedoara

vă invită să participaţi la

concursul internaţional de artă fotografică creştină

şi

iconografie bizantină

EIKON

2009

Dacă aveţi fotografii ce pot transmite un mesaj creştin şi doriţi ca fiecare privitor să se bucure de ele, puteţi trimite maxim trei imagini până la data de 1 mai 2009 pe adresa clubulcopiilorpetrila@gmail.com în format digital (în e-mail trebuie specificate numele şi adresa participantului la concurs). Din punct de vedere tehnic imaginile trebuie să fie realizate la o rezoluţie de minim 6 MP, format JPEG max. quality, sau TIFF şi trebuiesc însoţite de Fişa de înscriere – ce se gaseşte pe www.petrilahd.club.edu.ro şi www.clubulelevilorpetrila.ro împreună cu alte detalii şi cu Regulamentul de participare. Chiar dacă imaginile vor fi transmise în format digital, ele trebuie însoţite de printuri în format minim de 30 x 40 cm, ce vor fi expediate pe adresa Clubului elevilor şi copiilor Petrila, str. T.Vladimirescu, nr.3, cod 335800, jud. Hunedoara, precum şi de o taxă de participare de 50 de lei plătiţi în contul RO62RNCB0165020377960001 deschis la BCR Petroşani. Fotografiile vor fi jurizate de un grup de fotografi şi redactori de revistele Photo magazine, Foto-magazin, Lumea credinţei şi Lumea monahilor, pe data de 07 aprilie 2009, imaginile câştigătoare fiind publicate de către cele patru reviste.

La secţiunea Artă creştină fotografică:

Premiul cel mare constă într’un pelerinaj gratuit de 7 zile la Muntele Athos chiar la sărbătoarea Învierii (În cazul în care învingătorul este de gen masculin. În caz contrar el va consta într’un pelerinaj gratuit de 7 zile la mănăstirile din Bucovina.).

Premiul 2 va consta în două aparate foto: Canon şi Nikon, iar premiul 3 va primi un abonament gratuit pe un an la Lumea monahilor.

Se vor mai acorda 3 menţiuni, constând în cărţi şi albume de artă creştină.

Fotografiile vor face obiectul unei expoziţii la Clubul copiilor Petrila.

Concursul de Icoane bizantine pe lemn se adresează tuturor categoriilor de vârstă, reprezentările iconografice putând aborda orice temă creştină, cu condiţia ca maniera de executare să fie bizantină. Icoanele vor fi pictate doar pe lemn, în stil bizantin şi vor avea un format minim A5. Acestea vor fi expediate pe adresa Clubului şi vor fi însoţite Fişa de înscriere completată. Juriul format din teologi şi artişti plastici, va acorda, după data de 07 aprilie 2009:

Premiul 1 constând într’un pelerinaj gratuit de o săptămână la Athos, la sărbătoarea Învierii, sau în Bucovina – în cazul în care câştigă o reprezentantă a genului feminin.

Premiul 2 constând în două icoane de argint din Muntele Athos.

Premiul 3 va primi un abonament pe un an de zile la Lumea credinţei.

Vor mai fi acordate 3 menţiuni, constând în apariţii editoriale creştine.

Icoanele bizantin-ortodoxe vor face obiectul unei expoziţii pe toată durata sărbătorilor pascale.

Notă: Toţi participanţii vor primi diplome şi DVD-uri (ISBN) cu lucrările acestui concurs.

Organizatori: Director prof.Constantin Barbu şi Coordonator prof. George Crasnean

1989, poarta către libertate

„1989, poarta către Libertate?” Concurs de eseuri şi artă grafică, având ca scop creşterea interesului elevilor pentru istoria comunismului românesc A fost o dată un popor care nu putea vorbi, care nu putea gândi, care doar tremura de frig şi de teamă. Acest popor era format din mama ta, din bunicul tău, din unchiul tău. Dar într-o zi ei s-au săturat şi au ieşit în stradă. Pentru libertate. Şi au strigat „Noi de aicea nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câştiga libertatea noastră!”. Şi au obţinut libertatea lor şi a voastră. Ce s-a câştigat? S-a pierdut ceva? Care a fost preţul libertăţii? Cum vedeţi libertatea în viaţa voastră zi de zi. SCOPUL proiectului este de a creşte interesul copiilor şi tinerilor pentru istoria recentă a României şi a-i determina să reflecteze asupra naturii totalitare şi represive a regimului comunist din România. Stimulând cercetarea personală şi creativitatea, proiectul îşi propune să dezvolte reflecţia personală a copiilor şi tinerilor asupra unei perioade istorice care marchează încă evoluţia şi dezvoltarea societăţii româneşti. (continuare)