29 apr. 2009

OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

1. Editarea, tipărirea şi publicarea de cărţi, reviste, pliante sau orice alt material cu caracter educativ.

2. Sprijinirea organizării de excursii şi tabere interne şi externe.

3. Sprijinirea elaborării de proiecte educative care vizează dezvoltarea şcolii.

4. Susţinerea şi recompensarea elevilor care au obţinut rezultate bune la concursurile şcolare.

5. Sprijinirea şi recompensarea cadrelor didactice care s-au remarcat în procesul educaţional din şcoală.

6. Reparaţii şi investiţii la clădirea şcolii precum şi la construcţiile şi la terenurile anexe.

7. Dotarea şcolii cu materiale didactice şi echipamente moderne necesare unui învăţământ performant.

8. Sprijinirea organizării de cercuri şi cluburi ale elevilor.

9. Susţinerea serbărilor şcolare şi a altor activităţi educative curriculare şi extracurriculare.

10. Ajutorarea elevilor cu probleme sociale.

11. Sprijinirea oricăror activităţi ale cadrelor didactice care vizează perfecţionarea lor profesională.

12. Ajutorarea personalului şcolii şi a cadrelor didactice aflate în nevoi.

13. Sprijinirea organizării de schimburi educaţionale, culturale cu alte şcoli sau organizaţii interne sau externe.

14. Sprijinirea organizării de întâlniri, simpozioane, consfătuiri în ţară şi în străinătate, axate pe probleme educative şi culturale.

La finele anului şcolar 2005-2006 Asociaţia a instituit premiul „Lyceum” care se va acorda în fiecare an şefului de promoţie.


Niciun comentariu: