29 apr. 2009

CUVÂNTUL

La început a fost cuvântul. Cuvântul este materia primă, care în mâinile pricepute ale poetului devine poezie, devine carte. Într-un colt de bibliotecă o tânară învaţă să zboare. Cuvântul este încercarea de zbor spre steaua înaltă şi înşelătoare a poeziei.

Orice carte are puteri magice. Îi porunceşti: ”Deschide-te!”, ea îşi desface filele şi-ţi arată o lume minunată, de basm. I-am poruncit şi eu: ”Deschide-te!” şi ea fără să-mi glăsuiască ceva, şi-a deschis filele melodioase si palpitante şi m-a dus deodata într-o grădină vrăjită: cu flori frumos colorate, albastre, violete, galbene, rosii. Decorul naturii, verdeata proaspătă a firului de iarbă, parfumul inocent al primăverii sunt ca un potir sacru din care simt nevoia să mă împărtăşesc.

Mă opresc şi strâng florile. Gingăşia lor, frumuseţea lor, toate sunt copleşitoare. Parfumul lor îmbietor îndeamnă la pace şi armonie. Dintr-o dată zăresc chipul unei zâne. Mă apropii şi mă adâncesc, mă pierd în privirea ei caldă. Ochii migdalaţi si negri străluceau ca perlele, plini de bunătate şi seninătate. Zâmbetul ei blând l-ai privi o eternitate. Pomeţii obrajilor rozii ard ca floarea-soarelui, emotionati. Îi dăruiesc buchetul, îmi mângâie obrajii, buclele castanii purtate de vânt. Mă sărută pe frunte parinteşte. E mama? Un fior tresare în mine… Se îndepărtează din ce în ce mai mult. O văd în ceaţă, apoi dispare în întunericul îndepărtării…

Filele cărţii îmi poartă paşii. Ajung în faţa unui râu cristalin, acolo copilul Eminescu mă cheamă. Mă apropii şi intru în vorbă cu el, mă împrietenesc cu el, îmi vorbeşte despre bogăţia imensă a cuvântului care ar trebui să fie cât un munte de sare. Ne jucăm. Îmi spun în gând că ar trebui să existe un adânc respect pentru cea mai de preţ comoară: CUVÂNTUL.

Se înserează şi ajung din nou în bibliotecă şi mă simt închisă între cuvinte, mă simt îmblânzitoarea cuvintelor. Ele izvorăsc din mine, din inima mea. Cartea îmi zâmbeşte. Ştii ce înseamnă frumuseţe? Apa cristalină, pădure de argint, gingaşe flori, viaţa lirică.

Ţicloş Ramona XI D

ASOCIAŢIA LYCEUM

2 % SAU ALTE DONAŢII PENTRU ASOCIAŢIA „LYCEUM”

În conformitate cu Art. 57 punctul 4 şi 5 din Legea 571 din 2003 orice persoană fizică plătitoare de impozit pe salarii are dreptul să transfere o sumă egală cu 2 % din impozitul plătit la bugetul de stat către o entitate nonprofit fără a scoate nici un leu din buzunar. În acest sens dumneavoastră puteţi sponsoriza Asociaţia „Lyceum” a Liceului Teoretic „Vasile Goldiş” Arad înscrisă în registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor ţinut la Judecătoria Arad cu Nr. 44 din 25,08.2005 şi banii vor fi folosiţi pentru dezvoltarea şcolii conform scopului şi obiectivelor formulate în Statutul asociaţiei. Dacă doriţi acest lucru va trebui să depuneţi formularul 230 care reprezintă cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual.

Cererea va fi depusă la organul fiscal de domiciliu până la data limită de depunere a declaraţiilor de venit, respectiv până în 15 mai 2009.

Puteţi face dumneavoastră acest lucru sau puteţi trimite formularul completat la şcoală iar noi îl vom depune la Administraţia Financiară.

Formularul 230 se completează în partea de sus cu datele personale. Apoi la destinaţia sumei de 2% se bifează punctul 2, adică susţinerea unei entităţi non profit. La denumirea entităţii nonprofit se va scrie Asociaţia Lyceum, codul de identificare fiscală este 18026429, iar contul bancar al entităţii nonprofit este RO35RZBR0000060007124898.

OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

1. Editarea, tipărirea şi publicarea de cărţi, reviste, pliante sau orice alt material cu caracter educativ.

2. Sprijinirea organizării de excursii şi tabere interne şi externe.

3. Sprijinirea elaborării de proiecte educative care vizează dezvoltarea şcolii.

4. Susţinerea şi recompensarea elevilor care au obţinut rezultate bune la concursurile şcolare.

5. Sprijinirea şi recompensarea cadrelor didactice care s-au remarcat în procesul educaţional din şcoală.

6. Reparaţii şi investiţii la clădirea şcolii precum şi la construcţiile şi la terenurile anexe.

7. Dotarea şcolii cu materiale didactice şi echipamente moderne necesare unui învăţământ performant.

8. Sprijinirea organizării de cercuri şi cluburi ale elevilor.

9. Susţinerea serbărilor şcolare şi a altor activităţi educative curriculare şi extracurriculare.

10. Ajutorarea elevilor cu probleme sociale.

11. Sprijinirea oricăror activităţi ale cadrelor didactice care vizează perfecţionarea lor profesională.

12. Ajutorarea personalului şcolii şi a cadrelor didactice aflate în nevoi.

13. Sprijinirea organizării de schimburi educaţionale, culturale cu alte şcoli sau organizaţii interne sau externe.

14. Sprijinirea organizării de întâlniri, simpozioane, consfătuiri în ţară şi în străinătate, axate pe probleme educative şi culturale.

La finele anului şcolar 2005-2006 Asociaţia a instituit premiul „Lyceum” care se va acorda în fiecare an şefului de promoţie.


SCOPUL ASOCIAŢIEI

Asociaţia „Lyceum” are ca scop sprijinirea procesului instructiv-educativ din Liceul „Vasile Goldiş” Arad. În vederea atingerii acestui scop membrii fondatori şi-au propus un număr de 14 obiective.

MEMBRII FONDATORI

Ca urmare a demersului realizat de un grup de iniţiativă format din profesorii: Cheta Doina, Bocăniciu Eugen, Godinac Liana, Duca Diana, Pârvu Slaviţa, s-a reuşit înfiinţarea în şcoala noastră a unei asociaţii fără scop lucrativ. Cei cinci iniţiatori sunt membri fondatori ai asociaţiei şi formează primul consiliu executiv al acesteia.

Denumirea „Lyceum” a asociaţiei este înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la Judecătoria Arad având numărul de înregistrare 44 din data 25 august 2005. Intenţia pentru care a fost constituită asociaţia este aceea de a contribui la dezvoltarea şcolii. De altfel, lucrul acesta este stipulat în Statutul asociaţiei.