18 nov. 2009

Mesaj către liceeni, de Tudor Chirilă

Un mesaj descoperit de Vali

High school musical

Vă dezvăluim, în premieră, cateva imagini în legătură cu tema Balului Bobocilor, precum şi două fotografii de la pregătirea pe care o fac elevii noştrii pentru ca seara balului să fie una specială.

Istoria liceuluiÎn anul 1972 a intrat în peisajul învăţământului arădean, Grupul Şcolar de Construcţii devenit Liceul de Construcţii nr. 1, apoi Liceul Industrial nr.6. Reforma declanşată în învăţământ din 1989 îşi pune amprenta şi asupra învăţământului preuniversitar. Modificările devin mai pregnante din 1990, când conducerea liceului (prof. Ciosescu Mircea) hotărăşte botezarea liceului cu numele ilustrului om politic „Vasile Goldiş”, fapt concretizat la 25 noiembrie 1993 prin dezvelirea în cadru festiv a bustului acestuia, ziua aceasta intrând în conştiinţa elevilor şi profesorilor drept zi de naştere a Liceului „Vasile Goldiş”. De atunci, luna noiembrie este importantă pentru tot personalul şcolii, atât profesori cât şi elevi, ceea ce determină desfăşurarea unor activităţi cu caracter comemorativ.
În anul următor (1994), liceul preia clasele teoretice ale fostului Liceu Sanitar, determinând creşterea numerică a elevilor şi un spor de calitate privind profesionalismul colectivului de cadre didactice din liceu. Sunt puse la dispoziţia elevilor care s-au orientat spre acest liceu, clase de informatică, chimie-biologie şi limbi străine, cu studierea celei de-a treia limbi (italiana).
Alegerea lui Vasile Goldiş drept patron spiritual al liceului nu este întâmplătoare şi se doreşte ca spiritul activ şi militant al lui Vasile Goldiş să rămână veşnic în inimile elevilor şi profesorilor.
Anul 1998 este un an important pentru liceu, marcând înfiinţarea unor clase pentru ciclul gimnazial. A fost o mişcare înţeleaptă, liceul nostru având posibilitatea de a-şi pregăti elevi, de avea propriile sale clase pentru formarea viitorilor liceeni. Subliniem că profilul celor două clase gimnaziale este de informatică, respectiv engleză. În tot acest timp, baza materială a şcolii s-a perfecţionat cu ajutorul comitetelor de părinţi, a Consiliilor Local şi Judeţean.
DIRECTORII ŞCOLII NOASTRE

• 1972-1973 ing. Catlabuga Teodorică, (director adjunct: ing. Stepan Ioan)
• 1973-1974 ing. Catlabuga Teodorică, (director adjunct: prof. Braşovan Ioan)
• 1974-1979 ing. Goreaev Vladimir, (director adjunct: prof. Plămădeală Valerian)
• 1981-1982 prof. Plămădeală Valerian
• 1982-1986 ing. Dârdală Mioara, (director adjunct: prof. Blaga Alexandru)
• 1986-1990 prof. Doina Cheta, (director adjunct: prof. Istrate Călin)
• 1990-1992 prof. Ciosescu Mircea, (director adjunct: prof. Verjinschi Bogdan)
• 1992-1994 prof. Ciosescu Mircea, (director adjunct: ing Zielinski Peter)
• 1994-1995 prof. Tudoran Viorel, (director adjunct: prof. Lazăr Maria Rodica)
• 1995-1998 prof. Plămădeală Valerian, (director adjunct: prof. Lazăr Maria Rodica)
• 1998-2003 prof. Lazăr Maria Rodica, (director adjunct: prof. Doina Cheta)
2003-2007 prof. Cheta Doina, (directori adjuncţi: prof. Aldescu Mirela şi prof. Duca Diana)
• Din 2007 până în prezent prof. Bocăniciu Eugen, (director adjunct: prof. Duca Diana)

Fragment extras din Anuarul Liceului Teoretic „Vasile Goldiş”,
an şcolar 2003-2004