22 dec. 2010

Lecturi urbane

Dimineaţa de vineri, 17 decembrie 2010, a fost foarte agitată pentru elevii Liceului Teoretic Vasile Goldiş Arad. Echipa de organizatori Lecturi Urbane Arad din liceu - Stana Raluca, Gomoiu Amalia, Cintar Roxana, Botoş Andreea, Fruntişanu Lorena şi Crauciuc Maria(clasa a XI a E) - împreună cu Nadiş Livia, profesoara de limba Română şi Bărnuţ Mariana – bibliotecar au oferit peste 300 de carti elevilor şi cadrelor didactice prezente în holul liceului. Organizatorii s-au declarat foarte multumiti, iar cei prezenti s-au bucurat de cărti foarte bune (unele şi în limba engleză). Liceul Teoretic "Vasile Goldis" Arad este primul liceu din Municipiul Arad care a găzduit o ediţie Lecturi Urbane ducând mai departe spiritul acestui proiect .
Din partea Lecturilor Urbane Arad a fost alături de ei Adrian Rotar. Acesta a declarat că editia a 3-a în liceu a fost un real succes şi următoarea surpriză va avea loc undeva la mijlocul lunii ianuarie. Organizatorii s-au bucurat de sprijinul domnului director, prof. Eugen Bocăniciu.
BUZZ - LITERATURA.RO

Echipa liceului nostru, alcătuită din profesori şi din elevi din clasele a VIII-a precum şi din cele de liceu, s-a lansat în proiectul BUZZ-LITERATURA.RO în scopul promovării lecturii de literatură română ca act cultural şi ca act identitar în şcoală, dar şi în afara ei. Din această idee de bază, născută din problematica aşa numitei crize a lecturii care se manifestă la nivel european în genere, au rezultat finalităţile următoare: prezentarea stării de interes a tinerei generaţii faţă de lectura literară aşa cum rezultă ea din realităţile vremii noastre, evidenţierea unor modele de tineri care îndrăgesc actul lecturii, integrarea mijloacelor tehnologice în abordarea literaturii române ca act estetic de receptare

Considerăm că în scopul unei mai bune abordări a literaturii române în mediul şcolar, date fiind provocările societăţii de acum faţă de adolescenţi, este oportună promovarea lecturii de literatură şi prin modalităţi alternative. Aşadar dorinţa cadrelor didactice care s-au avântat în acest proiect a fost de a promova gustul pentru lectură şi în special acela de lectura literară.

La această dezbatere am avut onoarea de a-l avea prezent în mijlocul nostru pe domnul inspector de limba şi literatura română - Dumitru Mihăilescu. Domnul inspector a încurajat grupul de profesori care a realizat această dezbatere la cât mai multe activităţi de genul celei în desfăşurare. Acesta a îndrumat copiii prezenţi nu numai la cât mai multă lectură, atât în stilul clasic romanic, care ne apropie de substatul întâmplărilor prezentate, cât şi în mod alternativ, modern şi anume cititul pe internet care oferă confort şi o largă accesibilitate la toate informaţiile dorite în timp record.

Totodată, la dezbaterea noastra au participat şi câteva cadre didactice din municipiu, pentru ca ceea ce noi am început să facem în şcoala noastră să poată fi continuat de aceştia în şcolile unde îşi desfăşoară activitatea.

Dezbaterea a fost gândită ca o activitate structurată pe trei părţi. Prima parte a presupus o sceneta cu un grup de copii din clasele a VIII-a din cadrul liceului nostru, clădirea “Ioan Slavici”, iar după vizionarea scenetei a avut loc o mica discuţie între cei prezenţi, atât profesori cât şi copii, fiecare spunându-şi opinia în legătură cu subiectul prezentat.

Următorul punct din programul nostru a fost o prezentare de eseuri ale unor elevi de liceu din clasele a IX-a a doamnelor profesoare: Slaviţa Pârvu şi Voichiţa Macovei care şi-au prezentat în scris ideile proprii în legătura cu actul de lectură şi importanţa acesteia pentru ei şi viaţa lor, precum şi modul în care aceştia preferă să lectureze sau să se informeze. Ultima parte a acestei dezbateri a constat într-o discuţie prelungita asupra celor văzute şi auzite.

Sceneta de la începutul dezbaterii a avut ca rol prezentarea unor tipologii umane contemporane. Conceperea scenariului îi revine profesorul Cristian Miclean care a reuşit în mod excelent să evidenţieze aceste lucruri.

Tipologiile prezentate sunt: o “piţipoancă” pe nume Belinda, având ca unică sursă de lectură revistele, un sportiv pe nume Ramon care citeşte doar articolele sportive şi al cărui interes se concentreaza numai asupra activităţiilor sportive, precum si tipul omului leneş şi dezinteresat de tot, pe nume Lamlin.

O altă tipologie evidenţiată a fost cea a cititorului modern şi a omului pasionat de tehnică pe nume Alex care şi-a susţint vehement şi uneori ironic părerile cu privire la tipologiile prezentate mai sus, dar şi tipul părintelui alarmat de criza de lectura a copiilor din vremurile acestea.

Un alt tip uman prezentat a fost cel al filosofului şi poetului nepublicat pe nume Lucretiu şi tipul profesorului, care au venit cu păreri şi soluţii pentru această criza a lecturii care devine tot mai accentuată în rândul tinerei generaţii. Acestia din urma au avut atât momente serioase în care şi-au susţinut cu erudiţie cauza, însă au avut şi momente comice de rememorare a vremurilor de demult.

Pretextul prin care fiecare dintre aceste personaje îşi fac cunoscute opiniile despre carte este o presupusă emisiune TV, realizată de Acvilina Cizmaru o moderatoare ţâfnoasă şi stridentă in orice fel. Personaje episodice nu au fost decât două: tipul machieuzei bârfitoare şi de prost gust şi tipul adolescentului forţat de părinţi să citească.

Discuţiile generate de pe urma acestei scenete au fost nenumărate ,iar publicul prezent a fost încântat de cele văzute , precum şi de interpretare acestora care a fost una mult lăudată .

Putem afirma cu tărie că această activitate s-a închegat prin munca profesorilor: Slaviţa Pârvu,Voichiţa Macovei, Cristian Miclean ,Crina Lazea, iar cea care a coordonat întreaga dezbatere a fost profesoara Anca Giura.

Totodata, aceasta încercare de a-i convinger pe tineri să citească nu se opreşte aici, ci speram ca în anul următor să avem o continuare a activităţii începute, prin care să putem mediatiza şi mai bine dorinta noastra arzătoare de a readuce cultura în atenţia tinerilor şi de a-i determina să descopere plăcerea întâlnirii cu o lume imaginară, alta decât cea virtuală oferită de calculator.

Chiar dacă pare redundant, nu putem încheia fără a-i aminti pe cei care au încropit această activitate: Gilliano Bazili, Victor Floruţa, Radu Pătroi, Alexandru Ana, Andreea Babii, Darius Dolga, Francesca Păiuşan. Victor Lucaciu, Ruben Stanc, Alexandra Muller, Cristian Filip, Andreea Lădar, Laura Zăiceanu şi Mihaela Salomie

Prof. Crina Lazea

Balul Bobocilor 2010

Fotografiile au fost realizate de elevul Negrea Claudiu (X B)

26 nov. 2010

VÂRSTELE DE IERI


Mestecenii vârstelor de ieri, aflaţi în faţa Liceului Teoretic „Vasile Goldiş” vestesc încă glasul celor ce şi-au petrecut o parte din viaţă în acest liceu... Prin lacrima fiecărei frunze, răzbate odihna cunoaşterii, a trăirii şi a devenirii. Cei care au bătut cândva la porţile tăcutelor uşi, acum poartă vlăstari tineri şi puternici ce răsfrâng nesfârşitele văzduhuri.

Risipiţii copii de ieri sunt acum oameni în această lume... sau în alte lumi... scăldate în apele înserării ori în apele unor noi răsărituri. Fiecare a purtat în suflet fiorul anilor precum o candelă aprinsă, hrănită cu îndelemnul înţelepciunii: bucuria primei note sau întristarea unui rezultat slab, mâna caldă a mamei care desfăta obrajii tineri sau palma primită de la un coleg bătăuş, primul sărut primit în faţa şcolii sau în sala de sport, absenţele şi orele de dirigenţie dar şi învăţăturile de viaţă şi o picătură din sufletul tuturor dascălilor primit în fiecare în mod nevăzut, ca o cerească jertfă pentru viitor.

Dascălii sunt cei care au însufleţit cu lumina cea nouă din ochi dar mai ales din inimi, generaţiile mai mult sau mai puţin mărturisitoare... fără discriminare, ei au luminat la fel: peste cei buni şi peste cei mai puţin buni (a se citi răi), peste cei ascultători şi peste cei neascultători, peste cei avuţi şi peste cei săraci. Toţi au primit lumina clipei, strălucirea bucuriei înveşmântată cu straiele cunoaşterii.

Anotimpul amintirilor aduce cu el vremurile de altădată... miros de hârtie proaspătă, praf de cretă, clinchetul clopoţelului, neobosiţii paşi şi frunzăritele cataloage... A fost... un început. Un început al vârstelor de ieri, continuat cu cele de astăzi, cu cele de mâine, de poimâine...

Liceul poartă între zidurile sale foşnirea trecutelor glasuri, care sub lumina palidă a frunzelor de toamnă încep să cuvânte rând pe rând. Se deschid astfel sărbătorile de toamnă ale fiecărui an şcolar, ale fiecărui început. Şi atunci când paşii noi şi grăbiţi trec prin acest liceu, umbra grea a paşilor bătrâni, îi conduce parcă spre un tărâm fantastic.

Adăpost pentru vechi suflete şi luminate minţi, Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” păstrează încă o taină... taina unei tinereţi perpetuate şi trăită de fiecare, astfel încât mestecenii vârstelor de ieri să dăruiască cu prisosinţă seminţele unei noi dimineţi!

Soare risipit

Pe graniţa visărilor pierdute

Un freamăt tacticos, de catifea

Izbeşte în ruinele uitării

Cuvânt fără de formă-n mintea mea.

Miros încătuşat de neputinţă

Şi zbatere de-o clipă în neant

Nedesluşit de presimţire... ori credinţă

Indestructibil pas de diamant.

Tăcută şi smerită înălţare

Întârziată scurgere de vreme

Penumbră a luminilor din suflet

Izvor al nerostitelor poeme.

Migraţia unui glas în devenire

Statornicia versului deplin

Urcuşul blând, de sfântă devenire

Corabie ce se îndepărtează lin...

Fior bătrân al nopţilor de vară

Neaşteptat... dar de atâtea ori dorit

Primeşte mărturia mea... imaginară

Şi agonia unui soare... risipit

Prof. Diac. Alexandru Tiulea


25 nov. 2010

Alege Viaţa!

În liceul nostru a fost derulat proiectul "Alege Viaţa!" în parteneriat cu Asociaţia Ieromonah Arsenie Boca şi cu Asociaţia Brâncoveanu. În cadrul acestui proiect elevii au participat la cursurile susţinute de Anamaria Jitea. Ei au fost informaţi despre bolile cu transmisie sexuală, urmările avortului şi despre urmările asumării unui comportament libertin. Ca o alternativă, elevilor li s-a prezentat o altă Cale, faţă de calea pe care îi îndrumă lumea aceasta, este vorba de Calea Bisericii şi a respectării virtuţilor creştine: credinţa, dragostea, castitatea, respectul faţă de semeni şi altele.

Vă prezentăm două filmuleţe care au fost prezentate elevilor în cadrul campaniei.
O să revenim şi cu alte materiale.
Evocari literare

Un nou proiect a fost demarat în cadrul Liceului Teoretic ,,Vasile Goldiş’’ (continuare)

24 oct. 2010

Excursie la Praga

Elevii liceului nostru din clasele a X-a B, a X a E si a XI-a E (Bodea Lavinia, Bonta Marius, Botos Andreea, Boscenco Bogdan, Iancic Bogdan, Gomoiu Amalia, Jurcoane Claudia, Sandor Florin, Tarniceru Daniela si Tarnau Alex) însotiti de doamna profesoara Livia Nadis au petrecut un sfarsit de saptamana de neuitat în PRAGA.
Asezata între dealurile Boemiei, strapunsa de râul Vltava, numita si "Orasul magic", "Orasul de aur"sau "Orasul celor o mie de turnuri", Praga are un farmec deosebit. Orasul de origine al lui Rilke, Dvorak, Kafka, Jan Hus, Praga este o marturie a stilului gotic, baroc, al timpului renasterii sau al artei moderne.
Programul excursiei a fost bogat cuprinzand numeroase obiective turistice precum: Orologiul Bisericii Fecioara Maria din Tyn, Piața Ungelt, Biserica Sf. Iacob (superb decorata în stil gotic), Pulvertum(poarta imensa prin care se face trecerea dintr-un oras în altul) , Str. Celetna (de o frumusete deosebita) , Universitatea Carolinum (prima din Praga) Cartierul evreiesc, Manastirea Loreta cu tezaurul de arta religioasa si Santa Casa, Hradul cu catedrala Sf. Vit, Vechiul Palat Regal, Bazilica Sf. Gheorghe si Zlatna Ulica (renumita strada a mestesugarilor). Kutna Hora (oras Unesco) si vestitul osuar de la Sedlec.
Impresionati de frumusetea magica a Pragai, concluzionam ca a fost un weekend mirific si asteptam cu nerabdare urmatoarea excurie!
Amalia Gomoiu

Aici puteţi citi impresiile unei alte participante la această excursie.

Cei mai buni elevi din liceul nostru

Sunt cei mai buni elevi din şcoala noastră, atât la învăţătură dar şi la alte activităţi. Vreţi să-i cunoaşteţi? Iată-i:

28 sept. 2010

Un student special

Sunt sigur că vă amintiţi de elevul Moruţ Răzvan. A terminat clasa a XII-a în liceul nostru, în clasa a XII-a A la doamna dirigintă Bodea Carla. Acum este student în Danemarca la o facultate de design multimedia (KEA Multimedia Design International). Dacă doriţi să vedeţi ce mai face puteţi da clik pe linkurile de mai jos.

http://morutrazvan.blogspot.com/

http://ramor.monline.dk/

30 iun. 2010

Scroll 2010

Dacă doriţi să vă perfecţionaţi cunoştinţele de Limba Engleză liceul nostru vă invită să participaţi la un program (Scroll) în cadrul căruia puteţi participa la discuţii, lecţii, jocuri educative şi alte activităţi realizate cu ajutorul a două studente din Marea Britanie. Prima întâlnire va avea loc luni 5 iulie la ora 9. Vă aşteptăm.

29 iun. 2010

Clasamentul elevilor claselor a VIII-a din Judeţul Arad

Îl puteţi vedea AICI

Festivitatea de încheiere a anului şcolar 2009-2010
Banchetul claselor a XII-a
Banchetul claselor a VIII-a


Boată Edgar (VIII B)

În acest articol vă vom prezenta un elev pasionat de tenis de masă si rugby. Se numeşte Boată Edgar şi este elev în clasa a VIII-a B. El a răspuns la câteva întrebări formulate de eleva Lucaciu Laura (XI A).

La publicarea acestui material a ajutat şi eleva Bodea Lavinia (XI E).

1. De la ce vârsta practici aceste sporturi, tenis si rugby?

11 ani

2. Care au fost performanţele tale de până acum?

La rugby am obţinut locul I la un concurs naţional organizat cu ocazia zilei de 1 iunie. La tenis am obţinut un loc II la un concurs internaţional organizat la Chişinău Criş. La acest concurs au participat sportivi din 6-7 tari.

3. Ce înseamna pt tine faptul ca ai ajuns obţinut aceste rezultate?

E un lucru important. Mi-am dorit foarte mult sa obţin cel puţin o medalie

4. Orice sportiv, pentru a excela, trebuie sa depună mult efort. Cât de mult ai muncit pentru a ajunge aici?

Mă antrenez atunci când doresc, zilnic, 4-5 ore pe zi, de la 14-20 uneori şi mai mult.

5. Iti face placere sa practici aceste sporturi? Ce crezi că au special?

Fac aceste sporturi din plăcere, îmi plac foarte mult. Mă distrez, îmi place tenisul deoarece îl apreciez pe antrenorul meu. Îmi place să merg în cantonamente, să mă simt bine cu colegii.

6. Esti elev al Liceului Teoretic "Vasile Goldis", un liceu de elită, exigent. Cum reuşeşti să te împarţi între şcoală şi aceste sporturi?

Pe primul loc consider că este şcoala, dar reuşesc să-mi fac timp şi pentru sporturi. După terminarea orelor mă duc la antrenament până seara. Temele mi le fac seara, după terminarea antrenamentelor.

7. De ce tenis de masă? De ce rugby?

Am ales aceste sporturi deoarece mi se par interesante si sunt distractive. Prima dată am jucat tenis în parc, acum doi ani, şi pur şi simplu m-a atras acest sport. Rugby, prima oară, am jucat cu colegii mei şi mi-a plăcut faptul că ne-am distrat şi că am făcut o echipă bună, acest lucru ne-a unit mai tare.

8. Ce faci în timpul liber?

În timpul liber îmi place să ies cu prietenii în oraş, să merg la antrenamente, să fac fotografii, să mă joc pe calculator, lucruri pe care le fac copiii din ziua de astăzi.

9. Cum priveşti sportul prin prisma propiei persoane?

Sportul este benefic pentru sănătate, te ajută să-ţi faci prieteni, să-ţi faci un viitor în viaţă. Este o modalitate plăcuta de a-ţi petrece timpul liber.

10. Liceul e mândru că are un astfel de elev, un sportiv de performanţă. Tu eşti mulţumit de acest liceu?

Sunt foarte mulţumit pentru că profesorii sunt înţelegători, activi, sunt mulţi profesori tineri care te fac să te simţi bine la oră.

11. Mai ai un an şi termini generala. Ce vei face mai departe?

Vreau să continui liceul aici, apoi mi-am propus să fac Facultatea Politehnică din Timişoara.

12. Un mesaj pt cei care vor sa urmeze aceste sporturi.

Să fie perseverenţi, ambiţioşi, chiar dacă pierd, să nu abandoneze sporturile. Eu am practicat aceste sporturi doi ani fără să câştig nimic, iar acest lucru m-a determinat sa excelez.

13. Care este persoana care a avut un rol important în formarea ta ca sportiv?

Profesorul meu Roman Bogdan. Este un om deosebit, talentat, priceput, care se implică cu atenţie în formarea fiecărui sportiv.Eco-Art 2010

Cum bine au observat biologii, omul este singura fiinţă care îşi distruge mediul în care trăieşte. De ce? Răspunsuri ar fi multe: nepăsarea, lipsa educaţiei, incultura, inconştienţa fac din om cel mai mare inamic natural al planetei. Omul încă nu a învăţat sau mai bine spus a uitat cum să trăiască în armonie cu natura. Să fie oare aşa de greu?

In lume s-au tras şi se trag zilnic milioane de semnale împotriva poluării. Dar oare câte dintre ele ajung cu adevarat să modifice cât de puţin conştiinţa umană?

Acest răspuns am încercat să-l aflam şi noi prin implementarea acestui proiectului „Eco-art”.

Pentru a avea un copac drept şi frumos e necesar a-l uda şi îngriji încă din stadiul de sămânţă. Astfel trebuie să procedam şi noi, oamenii, pentru a avea o conştiinţă ecologică: să semănăm de timpuriu în sufletul copilului educaţia pentru mediu.

Vrem să demonstrăm că, trecând prin mâinile copiilor noştri, deşeurile pot deveni adevarate diamante, pot transmite lumii mesaje mult mai puternice decât niste simple cuvinte puse pe o bucată de hârtie, pentru că arta este primul cod care deschide inimile oamenilor….

prof. Petronela Ioja

9 mai - Ziua Europei

În data de 7-9 mai la Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad s-a desfăşurat Concursul Internaţional „Transmite Europei mesajul tău”, desfăşurat cu ocazia zilei Europei, în cadrul proiectului educaţional cu acelaşi nume iniţiat de profesorii: Gabriel Iazbinsky, Petronela Ioja, Aneta Mihalcsik, Simona Savulov.
Concursul propus se aliniază motivaţiilor de natură artistică, morală şi atitudinală. Deoarece elevii şcolii actuale se dezvoltă într-o societate care nu preţuieşte şi nu promovează cultura şi tradiţiile prin mijloacele media la care aceştia au acces şi la care apelează cel mai des pentru a se informa, se impune necesitatea identificării acelor resorturi care să conducă la formarea valorilor şi atitudinilor culturale şi artistice. Deoarece tehnologia modernă le este la îndemână, ne-am propus să apropiem copiii de cultură şi tradiţii printr-un concurs care să valorifice înţelegerea calităţilor acestora.
Acest concurs s-a desfăşurat în două părţi: prima parte, vineri, 7 mai 2010 – pe trei secţiuni: secţiunea I a fost o secţiune de afişe, colaje, desene pe tema: „Mesaj pentru Europa”, la care au participat peste 150 de lucrări din ţară şi din străinătate. Secţiunea a II-a – Artă culinară tradiţională se doreşte a deveni o minicarte de bucate cu reţete tradiţionale ale ţărilor din Uniunea Europeană, dar şi ale ţărilor care aderă la uniune. Au participat aproximativ 50 de elevi şi s-au adunat un număr de peste 250 de reţete tradiţionale diferitelor ţări. Secţiunea a III-a, intitulată „Cultură şi tradiţii în Europa”, a reunit lucrările elevilor în format de prezentare la liberă alegere,– Power Point, film, etc. Trebuie să amintim câteva dintre şcolile care s-au prezentat cu lucrări la una sau mai multe secţiuni: Şcola Generală „Aurel Vlaicu” Arad, Şcoala Generală Română „Lucian Magdu” din Battonya, Ungaria, Szkola Podstawowa Nr.58, Poznan, Polonia, Liceul de Chimie şi Medicină Vârşeţ, Serbia, Fatsa Anadolu Öğretmen Lisesi, Turcia, Şcoala cu Clasele I – VIII „Petre Dulfu” Baia Mare, Şcoala de Arte şi Meserii Baia Mare, Şcoala cu clasele I-VIII „Ioan Popescu de Coaş”, Coaş – Maramureş, Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” Medgidia, Grup Şcolar de Industrie Alimentară Arad, Grup Şcolar Pâncota, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad, Liceul cu Program Sportiv Arad, Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad, Liceul Teologic Penticostal Arad.
Premierea lucrărilor acestor elevi a fost premiată duminică, 9 mai 2010, în cadrul secţiunii a IV-a de desene pe asfalt cu tema „Europa văzută de mine”. Au fost prezenţi alături de noi, elevii Şcolii Generale „Aurel Vlaicu” Arad, Liceului Teologic Penticostal, Grupului şcolar de Industrie Alimentară Arad, părinţi, bunici, profesori. La această acţiune, a participat d-nul europarlamentar ing. Iosif Matula şi d-na deputat drd. ec. Claudia Boghicevici. D-nul Matula, a făcut referire în alocuţiunea dumnealui la ceea ce înseamnă „Viaţa unui europaramentar”, a făcut cunoscute câteva date despre acţivitatea de la Strasbourg şi Bruxelles a europarelamentarilor şi a răspuns întrebărilor puse de elevi.
Acţiunea desfăşurată cu ocazia Zilei Europei, a avut un real succes în rândul elevilor, profesorilor şi a tuturor celor prezenţi.
Mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit, în mod special d-lui director Eugen Bocăniciu şi d-nei director adjunct Diana Duca.


prof. Petronela Ioja

17 iun. 2010

Artscene - Gent (Belgia) 2010Trupa de teatru în limba engleză a liceului nostru („Rising Star”), coordonată de prof. Monica Morovan şi prof. Gina Vasilescu, a participat la Festivalul Internaţional de Teatru în limba engleză „Artscene” din Gent, Belgia.

În pregătirea elevilor s-a implicat şi actorul Statnic Ştefan de la Teatrul de Stat „Ioan Slavici”.

Din formaţia de teatru fac parte următorii elevi: Moţiu Roxana, Pilan Bianca, Maximovici Iasmina, Budugan Larisa, Ciorban Oana, Mutlu Lorena, Sandity Isabela, Benea Adrian, Ţărnău Alexandru, Baranyi Anita şi Uzum Răzvan.

Mai jos vă prezentăm câteva fotografii şi imagini filmate de doamna prof. Morovan Monica.

Festivalul International de Teatru Gent (Belgia) 2010 I from danutzionutz on Vimeo.


Festivalul International de Teatru Gent (Belgia) 2010 II from danutzionutz on Vimeo.


2 iun. 2010

Elvetia, tabara Pestalozzi

Câţiva elevi din liceul nostru împreună cu câţiva tineri de la Centrul de zi Curcubeul şi alţi tineri din România au participat la o tabără educativă în Elveţia. Vă prezentăm câteva fotografii şi impresii culese de la două participante.Mai multi elevi de clasele a V-a si a VI-a am avut ocazia sa vizitam Elvetia, însotiti de doamna profesoara Bocaniciu Mihaela.

Am plecat împreuna cu cativa copii de la centrul Curcubeu si cu mai multi copii din alte orase, cum ar fi: Salaj Brasov si Maramures.

Din scoala noasta au plecat 10 elevi: Bianca, Piera, Denisa, Patricia, Andreea, Maria, Camil, Andrei, Octavian si Vlad carora le-au placut foarte mult tabara, jocurile, tara, oamenii, într-un cuvant totul.

Elvetia este o tara minunata, este foarte curata, oamenii sunt foarte prietenosi si daca suntem siguri de un lucru acela e ca Elvetia este o tara plina de vaci. Ea mai este renumita pentru ceasuri si ciocolata.

In tabara a fost super, am avut ocazia sa cunoastem copii din alte orase cu care înca tinem legatura. Ne-am distrat foarte mult deoarece am avut foarte multe activitati, ne-am jucat foarte multe jocuri: despre excludere, despre munca în echipa, jocuri pe afara si pe langa asta am avut si timp liber în care ieseam pe afara si faceam diverse activitati.

In timpul petrecut acolo, toate activitatile noaste au fost organizate de Regula si de Andrin, doi oameni superbi care ne-au ajutat si sfatuit mereu. La cursuri am învatat sa ne cunoastem mai bine, sa învatam sa lucram în echipa, sa ne asemanam cu un obect din natura, sa învatam ca nu e bine sa fi exclus dar nici tu, la randul tau, sa nu excluzi pe nimeni.

Fetele au avut de pregatit un dans popular, care a încantat pe toata lumea.

Am avut un schimb intercultural cu niste adolescenti din Serbia cu care am pregatit un festival: unii dansau, unii faceau pe circarii, altii au facut o prezentare de moda, iar alti sau ocupat cu decoratul.

Am învatat un dans traditional elvetian, un cantec din Elvetia, am construit o emisiune radio despre timpul petrecut în tabara Pestalozzi.

Excursiile au fost foarte înteresante, am vizitat: Berna, fabrica de ciocolata, fabrica de branza, Lucerna, Zurich, am urcat într-o manastire cu aproximativ 400 de scari, totul a fost extraordinar.

Mancarurile de acolo au fost destul de diferite fata de cele din Romania: mancam supa-crema cu alune, pizza cu legume, orez cu stafide si foarte putina carne, în schimb se mancau multe salate. Nu putem sa spunem ca nu ne-a placut mancarea, unele feluri au fost delicioase, dar parca ne era dor de mancarea de acasa.

Cu totii am fost încantati ca am avut ocazia sa vizitam o asa tara frumoasa si, daca vom mai avea ocazia sa vizitam din nou Elvetia o vom face cu toata placerea.


Selegean Bianca (VI A)


Am trăit în Elveţia zile superbe, zile de neuitat. Înca de la sosirea noastră în Trogen am fost înconjuraţi de căldura sufletească a unor oameni minunaţi, care m-au făcut să mă simt extraordinar de bine, să uit pentru un moment că sunt departe de casă, de cei dragi.

Participarea la diferite activităţi comune, de-a lungul zilelor petrecute în Elveţia, a fost pentru mine un prilej de a-mi face noi prieteni. Am avut astfel ocazia de a schimba împreuna cu aceştia impresii din diferite domenii: muzică, sport, tradiţii specifice ţărilor din care venim, promiţându-ne în final să ţinem legatura şi pe viitor.

A fost o experienţă reusita şi pot spune că, acum, sunt mai bogată sufleteşte prin tot ceea ce am văzut şi realizat în cadrul activităţilor noastre comune. Am convingerea că împreună cu colegii mei şi îndrumaţi de d-na profesoară Mihaela Bocăniciu am ridicat peste hotare prestigiul şcolii noastre, a Liceului Teoretic „Vasile Goldiş” Arad, pe măsura puterilor noastre de copii.

Denisa Ioja, cl. a VI-a A28 mai 2010

Revista Eco

Revista"Ambasadorii naturii" , revista activităţilor ecologice desfăşurate în LVG Arad, a participat de curând la Concursul Naţional al Revistelor Eco. Munca tuturor celor implicati a fost recompensată cu un binemeritat loc II în topul revistelor. Trebuie menţionat că acest concurs face parte din activităţile aprobate în Calendarul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi SportuluiSpectacol în Armonia

Duminică, 30 mai 2010 ora 17,30, are loc serbarea liceului nostru în Complexul Comercial Armonia Arad. Pe lângă momentele artistice vor fi amenajate ateliere de creaţie pentru copii. Programul manifestării începe la ora 12.
Vă aşteptăm cu drag!

19 mai 2010

Cine eşti? - Marcela Iovescu

O altă vedetă a şcolii noastre este eleva Iovescu Marcela din clasa a VII-a A. Îi place muzica şi a participat la multe serbări organizate de liceul nostru. Pregăteşte lansarea unui album din care a înregistrat două melodii. Pe acestea vi le oferim spre audiţie.


Asculta mai multe audio Muzica
Asculta mai multe audio MuzicaO puteţi vedea pe Marcela şi în acest filmuleţ, de la minutul 3,52, după colegele ei de clasă Mădălina şi FrancescaTeen Fest 2010 - pregătiri pentru confruntarea cu Liceul Sabin Drăgoi

14 mai 2010

Documentar - Expoziţia de reptile vii

Un film realizat de elevii clasei a IX - a E împreună cu colegii lor Clej Sebastian (XI E) şi Bodea Lavinia (X E)6 mai 2010

Admiterea la liceu 2010


Pentru invatamantul militar:
PRECIZARI IMPORTANTE:

Cei interesati se pot adresa pentru informatii si inscrieri la biroul informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Judetean Arad, str.Lucian Blaga nr. 4-6 telefon 0257-282447, unde vor beneficia de consiliere de specialitate.
Program birou:
luni - vineri 08:00 - 16:00
miercuri 08:00 - 20:00Dupa consiliere, daca doriti sa mergeti mai departe, veti primi o fisa medicala tipizata. Cu aceasta fisa mergeti la medicul de familie si apoi, cu copilul, la Spitalul Militar din Timisoara, langa Piata 700.

Trebuie sa mergeti de dimineata, pentru ca pana la ora 8 se recolteaza sange. Unele cabinete incep la 8, altele la 9 si altele la 12. Trebuie sa mergeti pe la fiecare, ca sa nu mai faceti inca un drum, in alta zi. Analizele de sange se dau la ora 12:30, iar fisa medicala o incheie directoarea policlinicii, numai intre orele 12:30 - 13:30. Unele cabinete se inchid la ora 10, asa ca trebuie sa faceti prima data o tura sa vedeti cum sa va incadrati in program.

Peste doua saptamani este proba sportiva si examenul psihologic, la Alba Iulia, pentru cei care vor sa mearga acolo, la Colegiul Militar "Mihai Viteazul". Asadar, cine este interesat, sa se grabeasca.

sursa ISJ Arad - forum