29 iun. 2010

9 mai - Ziua Europei

În data de 7-9 mai la Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad s-a desfăşurat Concursul Internaţional „Transmite Europei mesajul tău”, desfăşurat cu ocazia zilei Europei, în cadrul proiectului educaţional cu acelaşi nume iniţiat de profesorii: Gabriel Iazbinsky, Petronela Ioja, Aneta Mihalcsik, Simona Savulov.
Concursul propus se aliniază motivaţiilor de natură artistică, morală şi atitudinală. Deoarece elevii şcolii actuale se dezvoltă într-o societate care nu preţuieşte şi nu promovează cultura şi tradiţiile prin mijloacele media la care aceştia au acces şi la care apelează cel mai des pentru a se informa, se impune necesitatea identificării acelor resorturi care să conducă la formarea valorilor şi atitudinilor culturale şi artistice. Deoarece tehnologia modernă le este la îndemână, ne-am propus să apropiem copiii de cultură şi tradiţii printr-un concurs care să valorifice înţelegerea calităţilor acestora.
Acest concurs s-a desfăşurat în două părţi: prima parte, vineri, 7 mai 2010 – pe trei secţiuni: secţiunea I a fost o secţiune de afişe, colaje, desene pe tema: „Mesaj pentru Europa”, la care au participat peste 150 de lucrări din ţară şi din străinătate. Secţiunea a II-a – Artă culinară tradiţională se doreşte a deveni o minicarte de bucate cu reţete tradiţionale ale ţărilor din Uniunea Europeană, dar şi ale ţărilor care aderă la uniune. Au participat aproximativ 50 de elevi şi s-au adunat un număr de peste 250 de reţete tradiţionale diferitelor ţări. Secţiunea a III-a, intitulată „Cultură şi tradiţii în Europa”, a reunit lucrările elevilor în format de prezentare la liberă alegere,– Power Point, film, etc. Trebuie să amintim câteva dintre şcolile care s-au prezentat cu lucrări la una sau mai multe secţiuni: Şcola Generală „Aurel Vlaicu” Arad, Şcoala Generală Română „Lucian Magdu” din Battonya, Ungaria, Szkola Podstawowa Nr.58, Poznan, Polonia, Liceul de Chimie şi Medicină Vârşeţ, Serbia, Fatsa Anadolu Öğretmen Lisesi, Turcia, Şcoala cu Clasele I – VIII „Petre Dulfu” Baia Mare, Şcoala de Arte şi Meserii Baia Mare, Şcoala cu clasele I-VIII „Ioan Popescu de Coaş”, Coaş – Maramureş, Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” Medgidia, Grup Şcolar de Industrie Alimentară Arad, Grup Şcolar Pâncota, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad, Liceul cu Program Sportiv Arad, Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad, Liceul Teologic Penticostal Arad.
Premierea lucrărilor acestor elevi a fost premiată duminică, 9 mai 2010, în cadrul secţiunii a IV-a de desene pe asfalt cu tema „Europa văzută de mine”. Au fost prezenţi alături de noi, elevii Şcolii Generale „Aurel Vlaicu” Arad, Liceului Teologic Penticostal, Grupului şcolar de Industrie Alimentară Arad, părinţi, bunici, profesori. La această acţiune, a participat d-nul europarlamentar ing. Iosif Matula şi d-na deputat drd. ec. Claudia Boghicevici. D-nul Matula, a făcut referire în alocuţiunea dumnealui la ceea ce înseamnă „Viaţa unui europaramentar”, a făcut cunoscute câteva date despre acţivitatea de la Strasbourg şi Bruxelles a europarelamentarilor şi a răspuns întrebărilor puse de elevi.
Acţiunea desfăşurată cu ocazia Zilei Europei, a avut un real succes în rândul elevilor, profesorilor şi a tuturor celor prezenţi.
Mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit, în mod special d-lui director Eugen Bocăniciu şi d-nei director adjunct Diana Duca.


prof. Petronela Ioja

Niciun comentariu: