29 apr. 2009

CUVÂNTUL

La început a fost cuvântul. Cuvântul este materia primă, care în mâinile pricepute ale poetului devine poezie, devine carte. Într-un colt de bibliotecă o tânară învaţă să zboare. Cuvântul este încercarea de zbor spre steaua înaltă şi înşelătoare a poeziei.

Orice carte are puteri magice. Îi porunceşti: ”Deschide-te!”, ea îşi desface filele şi-ţi arată o lume minunată, de basm. I-am poruncit şi eu: ”Deschide-te!” şi ea fără să-mi glăsuiască ceva, şi-a deschis filele melodioase si palpitante şi m-a dus deodata într-o grădină vrăjită: cu flori frumos colorate, albastre, violete, galbene, rosii. Decorul naturii, verdeata proaspătă a firului de iarbă, parfumul inocent al primăverii sunt ca un potir sacru din care simt nevoia să mă împărtăşesc.

Mă opresc şi strâng florile. Gingăşia lor, frumuseţea lor, toate sunt copleşitoare. Parfumul lor îmbietor îndeamnă la pace şi armonie. Dintr-o dată zăresc chipul unei zâne. Mă apropii şi mă adâncesc, mă pierd în privirea ei caldă. Ochii migdalaţi si negri străluceau ca perlele, plini de bunătate şi seninătate. Zâmbetul ei blând l-ai privi o eternitate. Pomeţii obrajilor rozii ard ca floarea-soarelui, emotionati. Îi dăruiesc buchetul, îmi mângâie obrajii, buclele castanii purtate de vânt. Mă sărută pe frunte parinteşte. E mama? Un fior tresare în mine… Se îndepărtează din ce în ce mai mult. O văd în ceaţă, apoi dispare în întunericul îndepărtării…

Filele cărţii îmi poartă paşii. Ajung în faţa unui râu cristalin, acolo copilul Eminescu mă cheamă. Mă apropii şi intru în vorbă cu el, mă împrietenesc cu el, îmi vorbeşte despre bogăţia imensă a cuvântului care ar trebui să fie cât un munte de sare. Ne jucăm. Îmi spun în gând că ar trebui să existe un adânc respect pentru cea mai de preţ comoară: CUVÂNTUL.

Se înserează şi ajung din nou în bibliotecă şi mă simt închisă între cuvinte, mă simt îmblânzitoarea cuvintelor. Ele izvorăsc din mine, din inima mea. Cartea îmi zâmbeşte. Ştii ce înseamnă frumuseţe? Apa cristalină, pădure de argint, gingaşe flori, viaţa lirică.

Ţicloş Ramona XI D

Niciun comentariu: