29 apr. 2009

SCOPUL ASOCIAŢIEI

Asociaţia „Lyceum” are ca scop sprijinirea procesului instructiv-educativ din Liceul „Vasile Goldiş” Arad. În vederea atingerii acestui scop membrii fondatori şi-au propus un număr de 14 obiective.

Niciun comentariu: