14 apr. 2016

TOMUŢA ALEXANDRU – participare la Olimpiada Ştiinţe pentru Juniori, Faza Naţională, 2015

            
Tomuţa Alexandru, elev la Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad, în clasa a VIII-a B, an şcolar 2015-2016, diriginte prof. Vidra Alina, a participat la Olimpiada Ştiinţe pentru Juniori, faza naţională, în perioada 02-06 august 2015.
         Olimpiada Ştiinţe pentru Juniori este o competiţie şcolară şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobat prin Ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi se adresează elevilor din învăţământul de masă, clasele a VII-a, a VIII-a şi a IX-a, cu respectarea condiţiei ca participantul să nu împlinească vârsta de 16 ani până la data de 31 decembrie în anul când participă la concurs.
         Această olimpiadă are următoarele etape: etapa judeţeană, etapa naţională şi etapa  internaţională.
         Probele de concurs sunt: proba teoretică şi proba practică a 3 discipline şi anume: Biologie, Chimie şi Fizică. Proba practică a olimpiadei este obligatorie pentru faza naţională şi cea internaţională. Pot participa elevii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular.
         Participarea la această olimpiadă este individuală, după o programă şi o bibliografie unice. Programa şi subiectele de concurs sunt valabile atât  pentru elevii din clasa a VII-a, a VIII-a  cât şi pentru elevii din clasa a IX-a. Probele teoretice şi practice ale concursului se desfăşoară în 2 etape:
·       proba teoretică, din disciplinele Biologie, Chimie şi Fizică, acelaşi subiect indiferent de nivelul clasei participantului (elevii au acelaşi subiect indiferent de clasa în care sunt – a VII-a, a VIII-a sau a IX-a) – în prima zi;
·       proba practică, aceeaşi lucrare de realizat ale disciplinelor Biologie, Chimie şi Fizică, indiferent de clasa participantului – în a doua zi.
Profesorii care l-au pregătit pe elevul Tomuţa Alexandru pentru Olimpiada Ştiinţe pentru Juniori sunt: doamna prof. Hididiş Florica – Biologie; doamna prof. Laza Doina şi doamna prof. Lazăr Gabriela-Carmen – Fizică şi domnul prof. dr. Lazea Marius – Chimie.

Monica Kocsis, laborant şcolar
Niciun comentariu: