22 oct. 2015

Suntem o școală de referință
Știm ce vrem și cum putem înfăptui

         J. A. (Jurnal Arădean): Sunteți directorul unuia dintre cele mai mari colegii arădene. Ce altceva, în afara numărului foarte mare de elevi, vă definește ca și colegiu național?
EUGEN BOCĂNICIU: Din punct de vedere al efectivului de elevi, care este de 1253 și al spațiului în care ne desfășurăm activitatea, în două clădiri, ”Ioan Slavici„ pe strada Ștefan Augustin Doinaș și cealaltă ”Vasile Goldiș„ pe Calea Victoriei nr 1-3, internat și cantină, suntem printre școlile cele mai mari din municipiu și județ. Dar noi dorim să fim o școală mare nu doar cantitativ, ci și calitativ și, din acest punct de vedere, putem afirma în mod realist, fără emfază că instituția noastră face parte dintre unitățile de învățământ de referință din spațiul comunitar arădean. Drumul nu a fost ușor, cu greu ne-am croit făgașul, dar în timp albia s-a lărgit și s-a adâncit. Creșterea noastră nu a fost exponențială, a fost lentă dar constantă și solid structurată. Avem o viziune tangibilă, clar formulată și obiective aferente, pe care ne propunem să le realizăm. Știm ce vrem și cum putem înfăptui, nu acționăm haotic sau reactiv, suntem hotărâți și consecvenți în efortul de dezvoltare a școlii pe termen mediu și lung. Colegiul nu are în spate o tradiție, din cauza aceasta noi trebuie să muncim foarte mult pentru a demonstra elevilor, părinților și comunității locale că suntem o școală de încredere. Strădaniile noastre sunt orientate cu prioritate pe trei direcții: consolidarea calității și performanței procesului instructiv-educativ, bazat pe competența, exigența și seriozitatea cadrelor didactice, menținerea unui climat de ordine și disciplină în spațiul școlar și dezvoltarea bazei didactico-materiale.
         Referitor la ultimul aspect, putem evidenția patru realizări în acest an școlar, în clădirea ”Ioan Slavici„: schimbarea ferestrelor cu altele din PVC și geam termopan, cu sprijinul Primăriei, iar din resurse proprii, introducerea unei rețele informatice moderne în întreaga clădire, astfel încât în prezent există acces la internet în fiecare sală a școlii, reabilitarea și modernizarea cabinetului de informatică și reactivarea și îmbunătățirea sistemului de supraveghere video de pe coridoare.  
         J. A. Colegiul Național ”Vasile Goldiș„ cuprinde aproape toate ciclurile de învățământ: primar, gimnazial și liceal. Care sunt avantajele și dezavantajele acestui colos educațional?
         EUGEN BOCĂNICIU: Pe lângă ciclurile menționate în întrebarea dumneavoastră, din toamnă vom avea ca structură și ciclu preșcolar. Vom începe, ca să zicem așa, cu „dezavantajele„. Având copii din toate ciclurile răspândiți în două clădiri, efortul managerial pentru coordonarea întregului proces instructiv-educativ și administrativ din școală este foarte mare. Pentru ca lucrurile să funcționeze bine, întrucât răspunderea este întotdeauna a directorului, este necesară foarte multă muncă pentru organizarea și conducerea instituției. Fiecare ciclu de învățământ are problemele lui specifice, de aceea trebuie mult tact pentru a menține armonia și echilibrul între colegii care predau la cicluri sau clădiri diferite. Tact și multă răbdare trebuie și cu părinții elevilor de la diverse cicluri, mai ales cu cei de la ciclul primar. ”Avantajele” ar fi, că existența tuturor ciclurilor permite ca un ciclu inferior să asigure resursa pentru cel superior, consecutiv lui, dacă elevii continuă la noi și, în felul acesta, rodul muncii de pregătire a lor de către profesorii noștri nu va mai fi cules de alte școli.
         J. A. Care sunt proiectele, actuale și de viitor, remarcabile ale școlii?  

EUGEN BOCĂNICIU: În anul acesta școlar și calendaristic dorim să ducem la capăt patru mari proiecte care vizează clădirea ”Vasile Goldiș”, schimbarea ferestrelor cu altele din PVC și geam termopan, izolarea termică a clădirii, repararea acoperișului și introducerea unui sistem de supraveghere video pe coridoare și în curte pentru creșterea gradului de siguranță și disciplină din școală, cu sprijinul Primăriei, iar cu eforturi proprii, modernizarea și reabilitarea cabinetelor de informatică și realizarea unei rețele informatice moderne menite să permită accesul la internet din fiecare sală și să integreze toate laboratoarele, birourile, precum și cealaltă clădire într-un sistem unitar, acest proiect fiind deja demarat cu intenția finalizării lui în cursul verii. 

Articol preluat din ziarul Jurnal Arădean

Niciun comentariu: