1 iun. 2015

Târgul Educației - 2015

În anul acesta școlar, am finalizat un studiu în rândul elevilor de clasa a IX-a, iar răspunsurile celor 140 de respondenţi, participanţi la studiul care a avut ca obiectiv identificarea percepţiei şi aşteptărilor pe care le au „bobocii” cu privire la Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad, reflectă o percepţie pozitivă a şcolii, încrederea că este un mediu potrivit pentru succesul şcolar, premisă a realizării profesionale în viitor. De asemenea, elevii se aşteaptă nu doar săîşi formeze bune competenţe şcolare, ci şi să se dezvolte pe plan personal, să aibă o relaţie bună cu profesorii şi colegii, într-un mediu caracterizat de disciplină şi respect, să participe la ore interactive şi interesante, să fie implicaţi în activităţi extraşcolare şi să aibă ocazia, la orele de dirigenţie, să discute despre aspecte specifice vârstei lor. Probabilitatea crescută de îndeplinire a acestor aşteptări este reflectată de sugestiile elevilor privind îmbunătăţirea calităţii mediului şcolar, cele mai multe dintre acestea referindu-se la mediul fizic (modernizarea şcolii).
Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad este perceput pozitiv de către elevii din clasele a IX-a. Aceştia consideră că este o şcoală performantă, cu profesori bine pregătiţi, care le oferă şansa de a-şi dezvolta competenţele necesare pentru a reuşi în viaţă (de a avea rezultate şcolare bune, de a-şi promova examenele finale şi Bacalaureatul, de a intra la o facultate bună, dar şi de a-şi dezvolta abilităţile sociale). Cei înscrişi în clasa a IX-a consideră că regulile şcolii sunt bine construite şi că se respectă, relaţiile profesori-elevi şi elevi-elevi sunt armonioase şi se bazează pe respect reciproc. Cei mai mulţi respondenţi apreciază baza materială şi tehnică a şcolii. De asemenea, consideră că îşi vor putea expune punctul de vedere prin intermediul Comitetului de elevi, dar şi că vor avea parte inclusiv de activităţi distractive în acest liceu. În plus, elevii consideră (cu doar două excepţii) că vor rămâne cu amintiri plăcute despre anii lor petrecuţi la Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad.
Sunt mândră de şcoala în care eu sunt Profesor consilier şcolar.


Cu drag,
Angela-Carmen PlăcintarNiciun comentariu: