12 ian. 2014

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos

“Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosif, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: Iată, "Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui: Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu". Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat pe logodnica sa. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.”(Sfânta Evanghelie după Matei, 1:18-25)
După un lung post de patruzeci de zile numit postul Crăciunului, Advent sau Așteptare urmează cel mai important praznic cu dată fixă, Nașterea Mântuitorului sau Crăciunul (în popor). Această sărbătoare nu este așteptată numai de copii, ci și de adulți nerăbdători și ei să vină „Moșu”. Dar Crăciunul nu înseamnă doar atât, înseamnă nașterea celui care a venit pentru mântuirea noastră.
Cum spune și Crezul, Iisus Hristos “pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire; S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om.”(Crezul , art.3).
Conform Bibliei, Iisus S-a născut într-o peșteră, deoarece nu mai era loc în cetate. Tradiția spune că după nașterea Mântuitorului au venit trei magi cu daruri , dar Sfânta Scriptura spune că au venit mai mulți înțelepți, neprecizând numărul acestora.
             Iisus Hristos se naște în fiecare an în sufletele noastre, se răstignește, moare, și învie, pentru mântuirea noastră.
Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei. Că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus. Doamne, slavă Ţie !”
(Troparul Naşterii Domnului - glas 4)
Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte, şi pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slăvesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi S-a născut prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci”
(Condacul Naşterii Domnului - glas 3)
Tuturor elevilor si profesorilor de la Colegiul Național “Vasile Goldiș” le doresc un Crăciun fericit și un an nou plin de bucurii!
Cristurean Mircea-Ștefan

Clasa a IX-a A

Niciun comentariu: